english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Gmina Wrocław

Fundacja Polska Miedź

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Wydarzenia XI DFN

Festiwalowe spotkania w regionie

Człowiek lubiący się kształcić nigdy nie jest bezczynny

Montesquieu

Celem tegorocznej imprezy podobnie jak poprzednimi laty było przedstawienie oferty kulturalnej doktorantów, studentów, a przede wszystkim bezpośrednie spotkania, rozmowy i dyskusje młodzieży, lokalnej społeczności z pracownikami naukowymi i studentami Wyższych Uczelni Wrocławia.

Proponowana podczas Festiwalu tematyka specjalistycznych, popularno-naukowych wykładów, pokazów związana była z aktualnymi trendami rozwojowymi, promocją osiągnięć nauki i sztuki w tak dużej skali. Kolejne Dolnośląskie Dni Nauki odbyły się w październiku w Legnicy, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich i Jeleniej Górze.

Uroczystą oprawę otwarcia XI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Regionie zapewniły koncerty, wykłady inauguracyjne (Legnica - Koncert organowy – inaugurujący legnicką edycję Festiwalu, ks. mgr Piotr Dębski,: Katedra św. Piotra i Pawła– koncert z prezentacją wizualną, Wałbrzych – Kobieta w wynalazku, Ząbkowice Śląskie – Poznajemy cuda współczesnej medycyny, Jelenia Góra - Meteorytów gra w życie). Uroczystości otwarcia Festiwalu Nauki w Regionie odbyły się z udziałem władz lokalnych, przedstawicieli Rady Programowej DFN.

Szczególnie uroczysty charakter miała inauguracja DFN w Wałbrzychu. W uroczystości uczestniczył v-ce Prezydent miasta Wałbrzycha - Piotr Sosiński, Starosta Powiatu Wałbrzyskiego - Augustyn Skrętkowicz, Kanclerz Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu - Henryk Placek, Iwona Rychlik (Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu). Na inauguracji byli też obecni goście z Republiki Czeskiej: zastępca Prezydenta Miasta Hradec Kralowe - Martin Soukup, Dyrektor Wydziału Edukacji Hradec Kralowe - Alena Synkowa, 30 dyrektorów szkół z Radca.

Ząbkowice Śląskie po raz szósty są współgospodarzem Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, tego prestiżowego intelektualnego wydarzenia. W mieście tym dr Barbara Mianowska – nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Ząbkowicach Śląskich im Władysława Jagiełły jest od lat związana z DFN. Jej ogólniak był głównym gospodarzem wykładów, prezentacji i ćwiczeń. W Ząbkowicach Śląskich podczas Inauguracji DFN obecni byli starosta Ząbkowicki Ryszard Nowak, wicestarosta Tadeusz Cymbała oraz burmistrz Miasta i Gminy Krzysztof Kotowicz. 

W tym roku regionalne prezentacje podkreślać miały charakter okolic, rozmaitość krajobrazu, tak więc oferowano: Legnickie Zagłębie minerałów, Spotkajmy się w Wałbrzychu, Bogactwo Ząbkowickiej ziemi, Jeleniogórskie krajobrazy.

W Wałbrzychu swoją tradycję mają już spotkania wielotematyczne (Światło i dźwięk, Logika wokół nas, Niekonwencjonalne konstrukcje i eksperymenty). W Ząbkowicach Śląskich była okazja do podziwiania różnorodnych form terenu (Przełom Bardzki i znaczenie dla środowiska przyrodniczego, Wędrówki po Dolnym Śląsku). Można tez było posłuchać  o tym jak zachować się w różnych nietypowych sytuacjach drogowych (Wypadek drogowy, strategia postępowania, ratować czy uciekać?, Pan kierowca chyba nie żyje? Co robić?). Komunikacja od dawna szwankuje, jak jest naprawdę?, jakie są strategie rozwoju tej dziedziny gospodarki wyjaśniły wykłady tematyczne; Szybkie koleje w Polsce, Cud podniebny czyli tanie linie lotnicze.

W Jeleniej Górze, najatrakcyjniejszym centrum uzdrowiskowym i turystycznym, podczas licznych spotkań różnotematycznych sięgnięto do początków wszechświata (Filozofia wszechświata, czyli jak było na początku?), Natomiast podczas wykładu Gdzie jest właściwie koniec świata?, himalaista, Rafał Fronia zdobywca ośmiotysięcznika Gasherbrum, drugiego co do wysokości wierzchołka w górach Karakorumz z licznie zgromadzonymi słuchaczami dzielił wspomnieniami z kolejnej ekstremalnej wyprawy.

Popularyzacja zasobu archiwalnego stanowi ważną dziedzinę pracy archiwistów, należy pokazać społeczeństwu zgromadzone ciekawe źródła historyczne, które są niezwykle istotne dla potomnych. Okazją ku temu był wykład - Rozwój Jeleniej Góry na przełomie XIX i XX wieku w świetle dokumentacji budowlanej, w którym Iwo badacza dziejów Jeleniej Góry i kierownika archiwum miejskiego

Pasjonatom znajomości języków obcych w Legnicy podczas DFN organizatorzy proponowali bogactwo tej tematyki w licznych wykładach np. Znajomość języków obcych a kształcenie głosu, Współczesny język angielski, Język młodych francuzów: argot, verlan i inne zjawiska.

Nie zabrakło też interesujących propozycji związanych z dziejami Lubina i jego górniczymi tradycjami. Imprezy w tym mieście odbyły się pod patronatem dr Stanisława Ślusarczyka. W programie przewidziano wykłady o węglu brunatnym, skale osadowej powstałej w erze kenozoicznej ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrza (Węgiel brunatny - przyszłość Legnicy). Bogactwo tematyczne dotyczyło też zagadnień związanych z medycyną (Stopa cukrzycowa - jedno z groźniejszych powikłań cukrzycy).

W organizację Festiwalu w tym roku, podobnie jak poprzednio aktywnie włączyły się Wyższe Szkoły Regionu, w Legnicy. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (w której kształcenie przebiega na poziomie studiów zawodowych oraz w ramach studiów podyplomowych) i Nauczycielskie Kolegium języków obcych w Legnicy. Szkoły te zadeklarowały liczne wykłady o różnorodnej tematyce; Wiersz, wolność, znaczenie, Rola społeczeństwa obywatelskiego w prewencji kryminalnej.

Sesje wyjazdowe to bogata oferta z zakresu nauk ścisłych, medycznych, ekonomicznych, humanistycznych. Medyczna tematyka tak teraz, jak i podczas poprzednich edycji wydaje się niezwykle atrakcyjna i ważna. Chociażby wykład Mowa twarzy - Legnica, W 80 minut dookoła nefrologii - Wałbrzych, Metale w stomatologii – Jelenia Góra. W tegoroczne festiwalowe prezentacje włączył się również Papieski Wydział Teologiczny z ciekawą biblijną tematyką (Legnica - Syria-szlak pierwszych chrześcijan, Ostatnia wieczerza i poszukiwanie świętego Graala).

Tematyka astronomiczna od lat cieszy się zainteresowaniem (Co z tym słońcem, czyli jak zmiana aktywności słońca wpływają na ziemski klimat? – Legnica), podobnie jak prezentacje o tematyce biologiczno-biochemicznej Uniwersytetu Wrocławskiego (Jak wyizolować DNA z liści? Zrobisz to własnoręcznie- Ząbkowice Śląskie; Jak wyizolować z bakterii sklonowany gen? - Legnica).

Miłość zawsze budziła fascynację, przez niektórych bywa uważana za sens życia – czyniąc je prawdziwym i w pełni szczęśliwym. O miłości z naukowego punktu widzenia i nie tylko można było podyskutować podczas spotkania Miłość - czy to tylko afrodyzjak?(Jelenia Góra).

Natomiast o zagrożeniach związanych z terroryzmem we współczesnym świecie, mówił ppłk Krzysztof Jamroziak z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Podczas prezentacji, zapoznał słuchaczy z wojskowymi technikami stosowanymi w zwalczaniu terroryzmu (Wałbrzych, Jelenia Góra). Tematyka militarna cieszyła się również ogromnym zainteresowaniem w Ząbkowicach Śląskich, gdzie o pokonywaniu przeszkód za pomocą sprzętu przeprawowo – mostowego bardzo interesująco opowiadał płk Janusz Szelka z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

W dobie ciągłego pośpiechu, ważne jest prawidłowe odżywianie, o tym i różnego rodzaju „dietach cud” można było podyskutować w trakcie prezentacji proponowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy (Zasady racjonalnego odżywiania się oraz diety niekonwencjonalne - Ząbkowice Śląskie).

Do tak zwanych hitów DFN zaliczono prezentację - niezwykle aktualną i ważną, promowaną przez programy unijne - Wspomaganie edukacji Internetem - (Jelenia Góra, Wałbrzych). Znaczny przyrost informacji w dzisiejszym świecie powoduje, iż poszukuje się metod zwiększających efektywność nauczania. Zdobywanie wiedzy i umiejętności jest nie tylko domeną ludzi w „wieku szkolnym”, lecz również osób pracujących zawodowo. Jednym ze sposobów na wspomaganie edukacji jest tzw. distance learning. Nauczanie na odległość staje się niezbędnym elementem „przestrzeni edukacyjnej”, a nawet obecnie jego integralną częścią. Bieżące metody nauczania stają się niewystarczające oraz mało efektywne. Aktualne „źródła” wiedzy i umiejętności nie są jedynymi uznawanymi przez społeczeństwo mediów. Rozwój technologii oraz infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej stwarza dogodne i odpowiednie ku temu warunki.

Jak zawsze w Regionie oczekiwane były prezentacje Eksperyment w chemii z udziałem studentów i doktorantów Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, była to kolejna, doskonała okazja do poznania czym w życiu człowieka są różne związki chemiczne i jaką odgrywają rolę.

Nauka bez pasji i ciekawości jest martwa. Dzisiejsze społeczeństwo szczególnie potrzebuje nauki jako narzędzia rozwoju, doniosłe znaczenie ma potrzeba popularyzacji wiedzy o badaniach naukowych i ich problemach. Wykłady i pokazy Festiwalu Nauki w Regionie od początku cieszą się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Program sesji wyjazdowych obejmował również w tym roku kilkadziesiąt propozycji z zakresu nauk humanistyczno – społecznych, medycznych, matematyczno – przyrodniczych, technicznych, sportowych. Bogatą i bardzo różnorodną ofertę zaadresowano do szerokiego grona odbiorców, do wszystkich, którzy chcą bliżej poznać świat nauki, kultury i sztuki.

Tegoroczne spotkania z nauką oferowały około 110 imprez w Legnicy, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich oraz Jeleniej Górze, w których wzięło udział blisko 22 000 festiwalowych gości. Znaczna część przygotowanych prezentacji, pokazów, wykładów została kilkakrotnie powtórzona ze względu na żywe zainteresowanie widzów.

Jadwiga Sołoducho
Pełnomocnik Koordynatora ds. Regionu

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project        *

Znajdź nas: