english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Gmina Wrocław

Fundacja Polska Miedź

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Wydarzenia XI DFN

Akademia Muzyczna na DFN

Tradycyjnie jak w latach ubiegłych Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu była jednym z organizatorów Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. W tym roku po raz pierwszy obok imprez wpisanych w edycję stacjonarną, uczelnia także włączyła się w imprezy regionalne (Legnica). Zgodnie z zaleceniami Rady Programowej Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Akademia Muzyczna nie tworzyła zbyt wielu propozycji festiwalowych zdarzeń, jednak szczególna opieką otoczyła takie, które w poprzednich latach sprawdziły się i w sposób trwały wpisały się w krajobraz Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

 

W tym roku imprezy przygotowane przez pracowników i studentów Akademii Muzycznej poświęcone były zarówno funkcjonowaniu muzyki w filmie i jej oddziaływaniu na odbiorcę,  jak i różnorodnym aspektom terapeutycznego oddziaływania muzyki na organizm człowieka. Imprezy  opracowane zostały we współpracy z Pracownią Muzyki Filmowej oraz Zakładem Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej, a także z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Aktywnej Rehabilitacji ART we Wrocławiu.

 

 

 

Pierwszym zdarzeniem festiwalowym przygotowanym przez studentów Akademii Muzycznej był, tradycyjnie już, Hejnał Dolnośląskiego Festiwalu Nauki podczas uroczystości inauguracyjnej 18.09.2008 w Auli Leopoldina. Studenckie trio trąbek Akademii Muzycznej, przygotowane przez prof. Igora Cecocho zaprezentowało wobec zebranych hejnał, tym samym w uroczysty sposób rozpoczynając kolejną edycję festiwalu.

 

Podcza tego samego spotkania, bezpośrednio po wystąpieniu Prezydenta Wrocławia dr. Rafała Dutkiewicza,  miał miejsce inauguracyjny koncert w wykonaniu pedagogów Akademii Muzycznej. I tak w pięknej Auli Leopoldina zabrzmiały klasyczne włoskie i francuskie arie operowe oraz polskie i bułgarskie pieśni na sopran solo z akompaniamentem fortepianu. Solistką była prof. Ewa Czermak (sopran), artystka Opery Wrocławskiej, a zarazem Kierownik Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej, przy fortepianie zasiadła zaś dr hab. Magdalena Blum, prorektor uczelni.

 

W sobotę, 20.września w budynku Akademii miał miejsce blok imprez związanych  z terapeutycznym oddziaływaniem muzyki – zarówno na dzieci, jak i osoby dorosłe. Wykład pt. "Krótka historia muzykoterapii" wygłoszony przez kompozytorkę, a zarazem muzykoterapeutkę, dr Klaudię Kukiełczyńską- Krawczyk w zwięzły, multimedialny sposób przeprowadził słuchaczy przez historię tej stosunkowo młodej dziedziny wiedzy, jaką jest muzykoterapia, ukazując jednocześnie, jak w myśli wielkich filozofów i lekarzy starożytności doszukiwać się należy korzeni tej dyscypliny.

 

Dwie kolejne imprezy prowadzone były przez mgr Małgorzatę Baczyńską, wykładowcę muzykoterapii i nauczyciela w Ośrodku Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Przygotowany przez nią wykład pt:"Zdarzenia – jako forma arteterapii w pracy z dziećmi zaburzonymi", a także warsztaty "Zastosowanie instrumentarium C.Orffa w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania" spotkały się z żywym zainteresowaniem uczestników. Grupa studentów pedagogiki, nauczycieli i pracowników służb socjalnych w aktywny sposób uczestniczyła w zajęciach, których celem było uwrażliwienie na walory i często głęboko ukryte zdolności dzieci z różnego typu zaburzeniami psychicznymi i emocjonalnymi. Wiele prostych ćwiczeń z zastosowaniem instrumentów Orffowskich wskazało metody i kierunki, w jakich należy działać, pracując z nawet poważnie zaburzonymi dziećmi. Całość zajęć przeplatana była żywymi i pełnymi autentyzmu przykładami z życia doświadczonego pedagoga – muzykoterapeuty.

 

Jeszcze tego samego dnia słuchacze mogli oglądać tradycyjnie już w ramach festiwalu- spektakl teatru integracyjnego pt. Colas Bregnon, wg. Romain Rollanda. W sali teatralnej, przy licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowali się artyści Teatru Integracyjnego "Euforion" Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej Rehabilitacji ART, teatru, w którym obok studentów muzykoterapii występowały osoby z doświadczeniem choroby psychicznej. W sposób niezwykle przejmujący i pełny artystycznego talentu i smaku zaprezentowały jednoaktowe przedstawienie, w reżyserii mgr Anny Jedryczki – Hamery, psychologa klinicznego i arteterapeuty, wykładowcy Akademii Muzycznej.

 

 

Kolejny dzień, angażujący pedagogów Akademii Muzycznej, to 22.września,  w którym przygotowano dwie imprezy – niezwykle ciekawy wykład pt.: "Muzyka w filmie jako narzędzie ksztaltowania emocji" wygłoszony przez dr. Zbigniewa Karneckiego, kompozytora, kierownika Pracowni Muzyki Filmowej Akademii Muzycznej. Licznie zgromadzona publiczność mogła zapoznać się z różnymi aspektami funkcjonowania muzyki w filmie i z możliwosciami wykorzystywania jej celem podkreślenia lub wzmocnienia pewnych zdarzeń czy emocji występujących na planie filmowym. Całość bogato ilustrowana przykładami multimedialnymi spotkała się z żywym odbiorem słuchaczy.

 

Następujące po wykładzie warsztaty filmoterapii były niejako przedłużeniem i uzupełnieniem wcześniej poruszanej tematyki. "Film jak sen- filmoterapia – warsztaty" poprowadzone były przez mgr Annę Jędryczkę – Hamerę.

 

Przez cały czas trwania Festiwalu, w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, zwiedzić można było wystawę zatytułowaną Wrocławska Szkoła Chórmistrzów 2008, przygotowaną przez Bibliotekę Główną Akademii Muzycznej. Ideą ekspozycji było ukazanie sylwetek chórmistrzów, którzy obecnie współtworzą muzyczny krajobraz naszego miasta.

 

Ostatnim ważnym wydarzeniem festiwalowym, przygotowanym przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu był koncert inauguracyjny edycji regionalnej w Legnicy. Koncert miał specjalnie przemyślany i przygotowany program, prezentujący różnorakie możliwości techniczno – brzmieniowe katedralnego instrumentu organowego. Jednocześnie z popularnonaukowego  wykładu (wygłoszonegoprzez ks mgr lic. Piotr Dębski, muzykologa, chórmistrza, liturgistę), ilustrowanego multimedialną prezentacją, mozna było dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych sekcji brzmieniowych instrumentu.

 

Wszystkie wydarzenia przygotowane przez Akademię Muzyczną były ucztą nie tylko dla umysłu, ale i dla ducha.

 

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project        *

Znajdź nas: