english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Gmina Wrocław

Fundacja Polska Miedź

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Wydarzenia XI DFN

Teatralne spotkania XI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Jak co roku imprezy PWST, w ramach XI edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, włączyły się w nurt naukowo-artystycznego przedsięwzięcia środowiska akademickiego Wrocławia i regionu. Adresowane były do szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży i dorosłych. Popularnonaukowy charakter programu festiwalowego wrocławskiej PWST służył kształtowaniu zainteresowania tematyką teatralną oraz propagowania wiedzy o specyfice edukacji przyszłych adeptów sztuki scenicznej.

Pasaż pt. „Magia sceny” obejmował pokazy, warsztaty i wykłady ukazujące różne obszary nauczania, a także efekty pracy profesorów PWST.

Największym powodzeniem w tegorocznej edycji Festiwalu cieszył się multimedialny projekt artystyczny, przygotowany przez panią Martę Kulikowską de Nałęcz, starszego wykładowcę oraz solistkę Opery Wrocławskiej „Taniec – ruchome obrazy”. Składał się on z wykładu pedagoga, ilustrowanego slajdami obrazów oraz układami choreograficznymi, będącymi ich interpretacją. Występy taneczne studentów Wydziału Aktorskiego wzbogacone zostały animacją komputerową, wpływając na widowiskowość całości oraz ułatwiając percepcję nieznanych młodej widowni, istotnych treści merytorycznych prelekcji, której tematyka związana była z tańcem, utrwalonym w dziełach mistrzów malarstwa. Była to interesująca próba przedstawienia tej problematyki w ujęciu historycznym.

Studenci Wydziału Lalkarskiego zaprezentowali najmłodszej publiczności spektakl egzaminacyjny I roku z przedmiotu Elementarne zadania aktorskie w planie lakowym, przygotowane pod opieką pedagogiczną prof. Krzysztofa Grębskiego, na motywach „Małego księcia” Antoine de Saint-Exupéry’ego. Niepowtarzalny klimat tej nowoczesnej fantastyki baśniowej, ubrany w teatralną metaforę, wywarły na dzieciach niezapomniane wrażenie, sprawiły że identyfikowały się one z głównym bohaterem, wnikały w świat fantazji. Pokaz ten zrealizowany został środkami teatru plastycznego z udziałem lalek i masek, co sprzyjało przekazowi uniwersalnych treści utworu.

Ciekawą propozycję warsztatu zaproponowała pani Małgorzata Jaworska – Kaczmarek, starszy wykładowca Wydziału Lalkarskiego, pod hasłem „Jedna myśl, jedno brzmienie”. Przedstawiła ona formy i sposoby edukacji, przygotowujące studentów do zespołowej interpretacji piosenki aktorskiej, które są alternatywą kształcenia śpiewu solowego. Istotą tej metody jest dążenie do uzyskania koncentracji wykonawców na jednej, nadrzędnej motywacji w interpretacji danego fragmentu piosenki, by doprowadzić do ujednolicenia brzmienia, barwy i natężenia wszystkich głosów, biorących udział w wokalnym wykonaniu. Dzięki tym zabiegom dydaktycznym, jakość dźwięku staje się zamierzonym walorem estetycznym i semantycznym.

„Barwy dźwięku” to warsztat emisji głosu, przeprowadzony przez ad. Marka Tatkę ze studentami III roku Wydziału Lalkarskiego. Pedagog przybliżył widzom sposoby kształcenia przyszłych aktorów w sferze wydobywania, kształtowania i higieny głosu. Wykład oraz zademonstrowane zestawy ćwiczeń ukazywały znaczenie prawidłowego uruchamiania przepony, mięśni oddechowych, pobudzania rezonatorów ciała dla osiągnięcia różnorodności ekspresyjnej głosu, nieodzownej w pracy scenicznej.

Od trzech lat formuła Dolnośląskiego Festiwalu Nauki została poszerzona o interaktywne pokazy w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz imprezy, odbywające się w Parku Staromiejskim. Są one promocyjną działalnością większości uczelni wyższych naszego miasta. Wzorem ubiegłych lat studenci Wydziału Lalkarskiego uczestniczyli w spotkaniach z dziećmi w Szkołach podstawowych nr 84 i 96 we Wrocławiu, a także w popularnym już Parku Wiedzy. Zapoznali oni młodych uczestników Festiwalu ze wszystkimi technikami lalkowymi oraz tajnikami animacji, zachęcając w atrakcyjny i zabawowy sposób do podejmowania prób ożywiania martwej formy.

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project        *

Znajdź nas: