english version English

Dolnośląski Festiwal Nauki Dolnośląski Festiwal Nauki

Festiwal wspierają finansowo:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Urząd marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Gmina Wrocław

Fundacja Polska Miedź

KGHM

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA

Wydarzenia XI DFN

Imprezy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu na XI DFN

Po raz jedenasty na Dolnośląskim Festiwalu Nauki zainteresowani mogli wziąć udział w imprezach przygotowanych przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej. W ciągu trwania Festiwalu przeprowadzono 28 imprez dla ponad 800 widzów. Prelekcje, wystawy, wykłady oraz warsztaty odwiedzali przede wszystkim uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjaliści głównie ze szkół wrocławskich, ale także z Twardogóry, Lubina, Chrząstawy Wielkiej, czy Szczawna Zdroju. Drugi raz w spotkaniach wzięli udział uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu oraz z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niewidomych we Wrocławiu. Dorosłych reprezentowała m.in. grupa słuchaczy Państwowego Pomaturalnego Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy. W skład imprez wchodzących w DFN i zorganizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką weszły:

Śląsk jak malowany – pierwsza mapa Śląska Marcina Helwiga
Dzięki prezentacji multimedialnej oraz warsztatom przybliżono zainteresowanym „matkę wszystkich innych map Śląska” wydanej w Nysie w 1561 r. (początki kartografii śląskiej). Zaprezentowano reprint pierwszego, kolorowego wydania, zwracając uwagę na matematyczne i geograficzne elementy oraz na jej stronę dekoracyjną. Podczas warsztatów uczniowie mieli możliwość „stworzenia” własnej mapy i zabrania jej do domu. Spotkanie skończyło się wręczeniem nagród dla najaktywniejszych uczestników – dyplomów i nagród książkowych.

Komiksowa kraina
Setna rocznica śmierci Wilhelma Buscha, jednego z twórców „historyjek obrazkowych” była przyczynkiem do przygotowania wystawy dotyczącej komiksu. Zaprezentowano etapy rozwoju komiksu (od krótkich historyjek po dzieła publikowane w oddzielnych albumach), ukazano wątki i motywy komiksowe oraz starano się zilustrować elementy składające się na komiks oraz jego odmiany. Zwiedzający mieli możliwość zapoznania się historią komiksu, życiorysami twórców oraz postaciami bohaterów, którzy to niejednokrotnie stanowili inspirację dla powieściopisarzy, reżyserów oraz artystów z innych dziedzin sztuki. Impreza zakończyła się konkursem z nagrodami rzeczowymi. Wystawę tę będzie można oglądać w Sali Malinowej Biblioteki Uniwersyteckiej do końca listopada br.

Początki motoryzacji we Wrocławiu
Dzisiejszych ulic nie sposób wyobrazić sobie bez samochodów i innych spalinowych środków komunikacji miejskiej. Dzięki wystawie przygotowanej przez pracowników BUWr uczestnicy mieli okazję zapoznać się jak wyglądały pierwsze kroki rynku motoryzacyjnego we Wrocławiu, jak wyglądały reklamy dealerów oraz producentów samochodowych. Zaprezentowano również wydarzenia związane z rodzącym się na przełomie XIX i XX wieku sportem samochodowym. Ekspozycja w całości oparta na zbiorach Gabinetu Śląsko-Łużyckiego cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży.
Wspomnienia z podróży i to, co po nich pozostało
Dnia 19 września zainteresowani mogli dowiedzieć się jak człowiek rejestrował świat przed wynalezieniem kamery i aparatu, oglądając liczne zebrane pamiątki podróżnicze z kolekcji Oddziałów Zbiorów Graficznych BUWr – grafiki, albumy, karty pocztowe oraz literatury podróżniczej i naukowej. Na szczególną uwagę zasłużyły, m.in.: album z podróży do Ziemi Świętej w 1868 r. autorstwa hrabianki Agnieszki Pinińskiej, album o Paryżu z ok. 1867, portrety graficzne podróżników oraz wczesne fotografie Alphonse’a Bernoud dotyczące wybuchu Wezuwiusza z 26 kwietnia 1872 r.

 

Mała, mniejsza, najmniejsza – miniatury książkowe w zbiorach BUWr
Dużym zainteresowaniem cieszyły się stare drugi z Oddziału Starych Druków, portrety miniaturowe z Oddziału Zbiorów Graficznych i miniatury książkowe z kolekcji Oddziału Bibliologicznego. Zaprezentowano także najmniejszą rozmiarem książeczkę w języku niemieckim „Meine Grundrechte in der Europaischen Union” o rozmiarach 33x25mm. Zwiedzający mogli na przygotowanym do tego celu stanowisku zapoznać się ze stroną www.bibliotekacyfrowa.pl oraz z jej zasobami.

Przebieg prac konserwatorskich przy Mappe-Monde Nouvelle Papistique 1566/1567
Podczas spotkania uczestnicy obejrzeli prezentację oraz wysłuchali wykładu dotyczącego etapów ratowania unikatowego XVI-wiecznego obiektu z kolekcji Oddziału Zbiorów Kartograficznych BUWr. Rejestr pokazujący problemy konserwatorskie związane z gabarytami mapy, jej stopniem zniszczenia i zastosowaniem nie do końca nieodwracalnych metod konserwatorskich w 1987 r. Prezentacja opublikowana została całości opublikowana na stronie internetowej Biblioteki Cyfrowej UWr: www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/exhibitions?mode=full
Biblioteka Cyfrowa źródłem wiedzy współczesnego człowieka i niezbędnym elementem nowoczesnego e-larningu – technologie Web 2.0
W trakcie spotkania zaprezentowano ideę nauczania na odległość oraz korzyści jakie płyną z e-learningu dla uczelni oraz studentów. Przybliżono uczestnikom także narzędzia Web 2.0 i ich zastosowanie w trakcie tworzenia zasobu cyfrowego. Prelekcja przygotowania przez pracowników BUWr zakończyła się dyskusją na temat problemów związanych ze stosowaniem prawa autorskiego w bibliotekach cyfrowych.

Interaktywna kartografia historyczna i tematyczne mapy animowane
Mapa historyczna jako jeden z niewielu środków przekazu wiedzy potrafi tak przekonująco, i w wyjątkowy sposób pomóc w zrozumieniu czasu i przestrzeni przedstawianych historii. Dzięki rozwojowi technik komputerowych powstała kartografia multimedialna, łącząca elementy mapy animowanej i interaktywnej. Metoda ta zyskuje coraz to większą ilość zwolenników i jest uważana za przyszłość dydaktyki. Podczas imprezy zaprezentowano trzy publikacje multimedialne (w tym: Multimedialny Atlas Historyczny PPWK, red. D. Przybytek, Warszawa-Wrocław 1999), które opracowano na najmowych wersjach grafiki wektorowej STUDIO MIX firmy Adobe-Macromedia, a mianowicie Freehand, Fireworks i Flash.
Biblioteka uczestnicząc w DFN mogła realizować swoją misję wspierania oraz upowscheniania nauki i kultury w społeczeństwie, a duże zainteresowanie i frekwencja wskazują, że udało się przygotować dla odwiedzających gości odpowiednią ofertę.

Fotografie - Jerzy Katarzyński

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany

subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Member of European Science Events Association       PLACES project        *

Znajdź nas: