Program imprez szczegółowe informacje o imprezie
tytuł Torf - fascynujące archiwum zmian klimatycznych
prowadzący dr Piotr Jezierski (geolog, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr)
inni uczestnicy dr Wojciech Drzewicki, dr Małgorzata Malkiewicz
kategoria Weekend z geologią
organizator Uniwersytet Wrocławski
miejsce Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych, pl. M. Borna 9, sala 503
terminy imprezy 2012-09-21: 10:00 - 11:30
forma imprezy wykład warsztat
wiek uczestników gimnazjum liceum dorośli
zapisy 12-19.09, tel. 71 375 92 36, piotr.jezierski@ing.uni.wroc.pl
Obecnie zmiany klimatyczne – czy zachodzą i jaka jest ich przyczyna – są tematem licznych badań naukowych, dyskusji a także sporów politycznych oraz stanowią argument w podejmowaniu decyzji politycznych w skali globalnej.
W związku z powyższym Pracownicy Instytutu Nauk Geologicznych poświęcają swoją pracę zawodową badaniom nad możliwością wykorzystania specyficznych cech torfu w celu poznania warunków przyrodniczych, w tym klimatycznych, w jakich powstawał. Dlatego proponujemy uczestniczenie w wykładzie i późniejszej dyskusji na temat formy zapisu zmian klimatycznych w torfie i biologiczno - fizyko-chemicznych sposobów ich odczytu. Dodatkowo umożliwimy oglądanie pyłków roślin wyekstrahowanych z torfu pod mikroskopem oraz rdzeni pobranych z torfowiska.