Program imprez szczegółowe informacje o imprezie
tytuł Jak powstają skały
prowadzący dr Wojciech Bartz (geolog, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr)
inni uczestnicy dr Jakub Kierczak, studenci Studenckiego Koła Naukowego Geologów UWr
kategoria Weekend z geologią
organizator Uniwersytet Wrocławski
miejsce Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych, ul. Cybulskiego 30, sala III a
terminy imprezy 2012-09-21: 10:00 - 14:00
forma imprezy warsztat
wiek uczestników szkoła podstawowa gimnazjum
zapisy 10-14.09, wojciech.bartz@ing.uni.wroc.pl
Warsztat poprzedzi krótki wykład multimedialny, przybliżający słuchaczom podstawowe zagadnienia z zakresu geologii, tj. procesy prowadzące do tworzenia się skał, oraz główne rodzaje skał spotykanych na Ziemi. W trakcie warsztatu uczestnicy w podgrupach będą wykonywali proste doświadczenia modelujące różne procesy skałotwórcze. Na zakończenie warsztatu zadaniem przedstawiciela każdej z grup będzie zreferowanie wykonanych doświadczeń i przedstawienie koleżankom i kolegom uzyskanych wyników.