Program imprez szczegółowe informacje o imprezie
tytuł W poszukiwaniu śladów dawnej Odry
prowadzący Jurand Wojewoda (geolog, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr)
kategoria Weekend z geologią
organizator Uniwersytet Wrocławski
miejsce Wrocław : przed wejściem głównym do Hali Stulecia
terminy imprezy 2012-09-23: 09:00 - 13:00
forma imprezy wycieczka
wiek uczestników szkoła podstawowa gimnazjum liceum dorośli
Program dla rodzin
Spacer po starorzeczach Odry zachowanych w miejskiej infrastrukturze Wrocławia. Zmiany zagospodarowania obszarów odrzańskich i wpływ Odry na rozbudowę Wrocławia. Sposoby wykorzystania dawnych dolin rzecznych w krajobrazie miasta i zagrożenia, jakie niesie likwidacja niektórych form lub niewiedza o ich istnieniu.