O Festiwalu Sponsorzy

Patron

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

XX Dolnośląski Festiwal Nauki 2017 finansowany w ramach umowy ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniających naukę

Dotujący

Urząd Miejski WrocławiaProjekt jest dotowany z budżetu Gminy Wrocław

Dotujący

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnoślaskiego
Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego

Sponsor

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.


Sponsorzy wspierający

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu S.A.
Stan-Mit-Serwis


SPONSOR - Stan-Mit-Serwis

Dwór Polski
Miesięcznik "Delta"

Miesięcznik "Chemik"

Trwają rozmowy nad pozyskaniem nowych Darczyńców, Sponsorów i Partnerów.
Wszystkich zainteresowanych wsparciem finansowym Festiwalu zapraszamy do kontaktu z Biurem DFN.