Discovery

 

english version english
Dotychczasowe biuletyny:
Biuletyny - rok 2012
Biuletyny - rok 2011
Biuletyny - rok 2010
Biuletyny - rok 2009
Biuletyny - rok 2008
Biuletyny - rok 2007
Biuletyny - rok 2006
Biuletyny - rok 2005
Biuletyny - rok 2004
Szukaj w Biuletynach:
e-Biuletyn 2011-11-18: Biuletyn DFN 9/2011 XIV Dolnośląski Festiwal Nauki zakończony

Podziękowania

 

Szanowni Państwo!

W ciągu kilku festiwalowych tygodni września i października przeprowadzono ponad tysiąc dwieście wykładów, warsztatów, laboratoriów, dyskusji, wycieczek, pokazów, wystaw, konkursów. Nauka po raz kolejny wyszła naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców Dolnego Śląska. Wrocławskie uczelnie otworzyły swoje podwoje, a zainteresowani mogli zapoznać się z atmosferą panującą na salach wykładowych, w laboratoriach, bibliotekach. Wykładowcy z pasją przedstawili to czym zajmują się na co dzień i jak wiele radości czerpią z uprawiania nauki.

Ogromne przedsięwzięcie, jakim jest Dolnośląski Festiwal Nauki, nie byłoby możliwe gdyby nie zaangażowanie tysięcy organizatorów, których połączyła wspólna chęć podzielenia się swoimi pasjami, wiedzą i doświadczeniem. Wyrażana tu wdzięczność jest sumą wdzięczności osobistej i tej płynącej ze strony festiwalowych gości. A zatem, dziękuję organizatorom z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie – Filii we Wrocławiu, Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN.

W organizację włączyły się także inne ośrodki naukowe, szkoły niepubliczne, organizacje i instytucje o charakterze artystycznym i kulturalnym, również przedstawiciele firm i przedsiębiorstw. Podziękowania kieruję do Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania, Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Alliance Francaise Stowarzyszenia Wrocław, Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – Sektor3, Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Teatru Polskiego we Wrocławiu, Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu, Teatru Linia, Koła Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Telekomunikacji Polskiej SA, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu S.A., TwojRobot.pl, TAURON Dystrybucja S.A., Nowej Ery Sp. z o.o., Planetarium BAJKONUR, do duchownych Rzymsko-Katolickiego Kościoła p.w. Św. Antoniego parafii Św. Mikołaja, Katedry Prawosławnej p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, Synagogi pod Białym Bocianem, Ewangelicko-Augsburskiego Kościoła Opatrzności Bożej, do instytucji kulturalnych w regionie, szkół we Wrocławiu, w Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Ząbkowicach Śląskich, Dzierżoniowie, Zgorzelcu, Bystrzycy Kłodzkiej i Głogowie. Dziękuję Pani redaktor Lenie Kaletowej za zorganizowanie wyjątkowego spotkania, które przybliżyło sylwetki małżeństwa Trzebiatowskich – twórców środowiska chemicznego na Dolnym Śląsku.

Serdeczne podziękowania kieruję również w stronę Honorowych Członków Rady Programowej: Pani Profesor Aleksandry Kubicz, Pani Profesor Kazimiery A. Wilk, Pana Profesora Adama Jezierskiego. Zawsze służą oni organizatorom radą i doświadczeniem.

Dziękuję wszystkim koordynatorom uczelnianym, instytutowym i wydziałowym - za zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu zaplanowanych działań. Dziękuję doktorantom, studentom i studenckim kołom naukowym - za efektywne i efektowne popularyzowanie wiedzy. Dziękuję młodym adeptom dziennikarstwa z zespołu redakcyjnego Gazetki Samorządu Uczniowskiego „Klik” z Gimnazjum nr 27 we Wrocławiu - za dokumentację tekstową i fotograficzną tegorocznej edycji.

Festiwal Nauki organizowany jest dzięki entuzjastom i ludziom poświęcającym bezinteresownie swój czas, zdolności i siły dla dobra innych aby ta wielka impreza kulturalno-naukowa mogła się odbyć. Szczególne podziękowania składam wolontariuszom z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studiów, którzy bezinteresownie i rzetelnie pomagali w pracach Biura DFN, podczas podziału i wysyłki materiałów do szkół, przygotowaniu Parku Wiedzy oraz kolportażu ulotek i wiatraczków promujących to wielkie wydarzenie we Wrocławiu.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, dzięki którym mógł się z powodzeniem odbyć Festiwal w regionie. Ich ogromna praca i zaangażowanie przyczyniły się do rozsławienia szczytnej idei Festiwalu poza Wrocławiem. Dziękuję zatem Pani prof. Jadwidze Sołoducho, Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora ds. Regionu, oraz koordynatorom: Panu dr. Maciejowi Pawłowskiemu (Jelenia Góra), Panu Januszowi Matuszewskiemu (Legnica), Pani Iwonie Rychlik (Wałbrzych), Pani dr Barbarze Mianowskiej (Ząbkowice Śląskie), Pani dr Małgorzacie Żochowskiej (Bystrzyca Kłodzka), Panu Piotrowi Gruszczyńskiemu (Zgorzelec), Pani Bożenie Kowalczykowskiej (Głogów) oraz Pani Jadwidze Horanin (Dzierżoniów).

Dziękuję dyrektorom, gronom pedagogicznym oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także wszystkim osobom zaangażowanym w organizację "nteraktywnych pokazów" – na czele z Pełnomocnikiem Koordynatora ds. Interaktywnych pokazów w szkołach, Panią dr Ireną Maliszewską – za wykonaną pracę i zaangażowanie w objaśnianie tajników nauki młodym ludziom. Podczas tegorocznej edycji Festiwalu "Interaktywne pokazy" swoiste „szkolne wycieczki w świat nauki”, odbywały się w następujących wrocławskich szkołach podstawowych: nr 2, 9, 10, 26, 38, 47, 63, 68, 83, 84 oraz gimnazjach: nr 2, 4, 7, 14, 15, 20, 21, 27, 28, 40.

Dziękuję tym, którzy swym zaangażowaniem i pracą wsparli organizację największej plenerowej imprezy Festiwalu, Parku Wiedzy: pracownikom Wrocławskiego Teatru Lalek, przedstawicielom uczelni wyższych i instytucji kulturalnych, MultiCentrum,  Telekomunikacji Polskiej SA, TAURON Dystrybucja S.A., TwojRobot.pl, Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Pracowni Karkonoskiej, Teatrowi Muzycznemu Capitol, Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziałowi Dolnośląskiemu, a także panu Dyrektorowi Pawłowi Romaszkanowi i pracownikom Biura Promocji Miasta.

Dziękuję wszystkim sponsorom i mecenasom, których ogromny wkład finansowy w organizację Festiwalu pozwolił na przeprowadzenie setek imprez. Dziękuję przede wszystkim głównemu sponsorowi Festiwalu, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, orazUrzędowi Miejskiemu Wrocławia i Urzędowi Marszałkowskiemu.

Dziękuję sponsorom, którymi byli: KGHM Polska Miedź S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Bank Zachodni WBK, Dwór Polski. Dziękuję sponsorom wspierającym: firmie MPWiK Wrocław S.A., STAN-mit-SERWIS, Drukarnia ARGI, Nowa Era Sp. z o.o. Dzięki Państwa pomocy możliwe było zorganizowanie naukowego i kulturalnego przedsięwzięcia o tak szerokim zasięgu.

Serdecznie dziękuję partnerom: Fundacji ORANGE, TAURON Dystrybucja S.A., Da Vinci Learning. Dzięki wsparciu z Państwa strony działalność w ramach Dolnośląskiego Festiwalu może być stale poszerzana i urozmaicana.

Podziękowania składam również darczyńcy Festiwalu – GETIN Holding S.A. oraz przyjaciołom Festiwalu Wydawnictwu KE Liber.

Tradycyjnie patronat honorowy nad Festiwalem obejmują przedstawiciele najwyższych urzędów, uświetniając swym autorytetem to wyjątkowe przedsięwzięcie. Dziękuję zatem: Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydentowi Wrocławia, Wojewodzie Dolnośląskiemu, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego oraz Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu.

Temat Festiwalu gościł na łamach gazet, w Internecie, a zapowiedzi i pofestiwalowe komentarze były obecne w mediach telewizyjnych i radiowych. Dziękuję więc tym, którzy tegoroczną edycję DFN objęli patronatem medialnym: „Gazecie Wyborczej”, magazynowi „Wrocławianin”, Telewizji Polskiej SA Oddział we Wrocławiu, internetowemu magazynowi teatralnemu „Teatralia”, rozgłośniom Polskie Radio Wrocław i Radio Luz, „Przeglądowi Technicznemu”, magazynowi „Foton”, pismom „Świat Matematyki” i „Miejsca Dzieci”, a także portalom internetowym: Matematyka.wroc.pl, Wałbrzych. info, Biolog.pl, Edukacja.net, Studia.net, Kierunki.net, DlaStudenta.pl, Regional.pl, TuWrocław.com, edusieć.pl, InWroc.pl, Radiu Rodzina oraz Tygodnikowi Niedziela. Dzięki rzetelnej pracy dziennikarskiej, którą Państwo wykonują, idea Festiwalu z powodzeniem dociera do odbiorców, jest rozpowszechniana zarówno przez tradycyjne, jak i nowoczesne środki przekazu. 

Bez pomocy, wsparcia i zaangażowania tych, których wymieniłem, Festiwal nie byłby tak spójnym i wielowymiarowym przedsięwzięciem. Dziękuję wielotysięcznej rzeszy Gości festiwalowych za zainteresowanie i obecność. Gdyby zabrakło osób, do których Festiwal był adresowany, wysiłek organizatorów byłby daremny.

Wszystkim raz jeszcze serdecznie dziękuję.

dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
Środowiskowy Koordynator
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Bądź poinformowany subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Contact form submitted!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Member of European Science Events Association       PLACES project        *