Discovery

 

english version english
Program imprez

szczegółowe informacje o imprezie

tytuł Narkotyki, nie daj się wkręcić!
prowadzący prof. dr hab. Andrzej Kiejna - moderator (psychiatra, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii AM)
współprowadzący 1. prof. dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy (pedagog, Instytut Pedagogiki Specjalnej, DSW)
2. dr Piotr Młynarz (chemik, Zakład Chemii Bioorganicznej PWr)
3. dr Piotr Kwiatkowski (pedagog, Zakład Resocjalizacji, Instytut Pedagogiki UWr)
4. sędzia Anna Statkiewicz (Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieście, II Wydział Karny)
5. Grzegorz Muchorowski (z-ca kierownika Referatu Prewencji i Komunikacji Społecznej, Straż Miejska Wrocławia)
6. Sławomir Pietrzak (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia)
kategoria Imprezy wiodące
organizator Środowiskowy Koordynator

miejsce Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Instytut Pedagogiki, ul. Dawida 1, II piętro, aula
terminy imprezy 2012-09-25: 11:00 - 13:00
forma imprezy dyskusja panelowa
wiek uczestników szkoła ponadgimnazjalna dorośli

Lokalizacja na mapie: 17.037177,51.09474

prof. dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy:
 Na czym polega leczenie uzależnień. Jak pomagać osobom z problemem narkotykowym.
dr Piotr Młynarz:
 Wszystko co chcesz wiedzieć czyli : rodzaje substancji chemicznych oraz ich zasady działania. Prowadzenie dyskusji na temat rodzaju substancji o działaniu narkotycznym oraz zasad działania narkotyków.
dr Piotr Kwiatkowski:
 Dlaczego niektórzy ludzie eksperymentują z narkotykami. Od czego zależy ryzyko uzależnienia się?
sędzia Anna Statkiewicz:
 Odpowiedzialność karna osób uzależnionych od narkotyków za przestępstwa związane z używaniem, posiadaniem i handlem środkami odurzającymi
Grzegorz Muchorowski:
 Narkotyki - dopalacze, aspekty prawne używania lub posiadania.
Sławomir Pietrzak:
Zapobieganie uzależnieniom zadaniem Miasta.

DRUKUJ drukuj informacje o imprezie