Discovery

 

english version english
Program imprez

szczegółowe informacje o imprezie

tytuł W poszukiwaniu śladów dawnej Odry
prowadzący Jurand Wojewoda (geolog, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr)
kategoria Weekend z geologią
organizator Uniwersytet Wrocławski

miejsce Wrocław : przed wejściem głównym do Hali Stulecia
ilość miejsc: 30    sala nieprzystosowana dla niepełnosprawnych
terminy imprezy 2012-09-23: 09:00 - 13:00
forma imprezy wycieczka
wiek uczestników szkoła podstawowa gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna dorośli
Program dla rodzin
Spacer po starorzeczach Odry zachowanych w miejskiej infrastrukturze Wrocławia. Zmiany zagospodarowania obszarów odrzańskich i wpływ Odry na rozbudowę Wrocławia. Sposoby wykorzystania dawnych dolin rzecznych w krajobrazie miasta i zagrożenia, jakie niesie likwidacja niektórych form lub niewiedza o ich istnieniu.

DRUKUJ drukuj informacje o imprezie