Discovery

 

english version english
Wydarzenia VIII DFN KONKURS - Prezentacja multimedialna odkrycia fizycznego [ogłoszenie]

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

W imieniu prof. zw. dr hab. inż. Kazimiery Wilk, środowiskowego koordynatora Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, prof. zw. dra hab. inż. Tadeusza Lutego, Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz własnym ogłaszam konkurs pt.

Prezentacja multimedialna odkrycia fizycznego

Patronat nad konkursem objął prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Luty, który ufundował następujące nagrody:

  • I nagroda - 1 500 zł,
  • II nagroda - 1 000 zł,
  • III nagroda - 500 zł

oraz dyplomy-wyróżnienia. Najlepsze prace konkursowe będą mogły być zaprezentowane na specjalnej imprezie podczas VIII DFN, który odbywać się będzie we Wrocławiu 16-23 IX 2005.

Konkurs jest wkładem DFN do obchodów Międzynarodowego Roku Fizyki - Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2005 Międzynarodowym Rokiem Fizyki.

Praca konkursowa powinna dotyczyć wybranego odkrycia lub wynalazku dokonanego przez fizyków lub przy ich udziale oraz zawierać opis jego zastosowania/zastosowań. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników województw: Dolnośląskiego, Lubuskiego i Opolskiego.

Praca konkursowa powinna być przygotowana i zgłoszona przez jednego ucznia. Szczegółowy regulamin konkursu.

Komisja konkursowa będzie najwyżej oceniała prace:

  1. Prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charaktery-zujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami.
  2. Zawierające opis roli i znaczenia odkrycia lub wynalazku w rozwoju cywilizacyjnym.
  3. Napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.

Dane osobowe autora powinny być dołączone do pracy konkursowej w zalakowanej kopercie, której zawartość jest określona w regulaminie konkursu.
Prace konkursowe zapisane na CD należy przesyłać do 7 lipca 2005 na adres:

Zespół Informacji i Promocji
Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

z dopiskiem (koniecznie) na kopercie: Konkurs festiwalowy.

Wyniki konkursu znajdująsię na stronie internetowej http://www.pwr.wroc.pl/49565.xml.

Koordynator DFN na PWr
dr hab. inż. Włodzimierz Salejda, prof.nadzw.

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Contact form submitted!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Member of European Science Events Association       PLACES project        *