Discovery

 

english version english
Uniwersytet w szkole

W ramach projektu realizowane są spotkania z trzech kolejnych edycji Festiwalu. Spotkania prezentowane podczas XX DFN 2017   Spotkania lat ubiegłych: Spotkania prezentowane podczas XIX DFN 2016 Spotkania prezentowane podczas XVIII DFN 2015 Spotkania prezentowane podczas XVII DFN 2014 więcej

§ 1 Informacje ogólne. Celem projektu „Uniwersytet w szkole” jest udostępnienie placówkom oświatowym (zwanych dalej Beneficjentem projektu) wybranych pozycji edukacyjnych realizowanych podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (DFN) poza czasem jego trwania. Zadaniami projektu „Uniwersytet w szkole” są: ­    wzbogacenie treści programowych realizowanych w szkołach w oparciu o kadrę naukowo-dydaktyczną wrocławskich uczelni ­    popularyzacja, upowszechnienie i propagowanie nauki, jej celów, osiągnięć i perspektyw w sposó [...] więcej

W roku szkolnym 2012/13 Dolnośląski Festiwal Nauki (DFN) uruchamia pilotażowy program pod nazwą "Uniwersytet w szkole". Celem projektu jest wykorzystanie potencjału dydaktycznego i naukowego wrocławskich uczelni do wzbogacenia i urozmaicenia dydaktyki. Szkołom udostępniane będą wybrane propozycje zrealizowane w czasie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Będą one przeprowadzane poza okresem Festiwalu Nauki (to znaczy od listopada do czerwca) na terenie szkół, które zamówią realizację przedsięwzięcia dydaktycznego. W naszej ofercie są wykłady, seminaria, dyskusje, w wyjątkowych wypadkach [...] więcej

DRUKUJ drukuj