Discovery

 

english version english
Dotychczasowe biuletyny:
Biuletyny - rok 2012
Biuletyny - rok 2011
Biuletyny - rok 2010
Biuletyny - rok 2009
Biuletyny - rok 2008
Biuletyny - rok 2007
Biuletyny - rok 2006
Biuletyny - rok 2005
Biuletyny - rok 2004
Szukaj w Biuletynach:
e-Biuletyn 2012-11-05: Biuletyn DFN 7/2012 Dolnośląski Festiwal Nauki - największe święto nauki na Dolnym Śląsku zakończone!

Wrocław, dnia 30 listopada 2012 r.

Podziękowania

Szanowni Państwo!

Dolnośląski Festiwal Nauki – największe święto nauki na Dolnym Śląsku zakończone!

Podczas dwudziestu sześciu dni trwania Festiwalu (edycja stacjonarna i regionalna) przygotowanych zostało ponad 1300 spotkań z zakresu kultury, nauki i sztuki.Środowisko naukowe Wrocławia, Bystrzycy Kłodzkiej, Dzierżoniowa, Głogowa, Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha, Ząbkowic Śląskich i Zgorzelca zaprezentowało bogatą ofertę wykładów, warsztatów, laboratoriów, dyskusji, wycieczek, pokazów, wystaw, konkursów. Wykładowcy z pasją przedstawili najnowsze efekty swojej pracy, a także to czym zajmują się na co dzień i jak wiele radości czerpią z uprawiania nauki, która stała się dla nich drogą kariery zawodowej. Tematyka prezentowana w ramach Festiwalu po raz kolejny wyszła naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców Dolnego Śląska. Wrocławskie ośrodki akademickie otworzyły swoje podwoje, a zainteresowani mogli zapoznać się z atmosferą panującą na salach wykładowych, w laboratoriach, bibliotekach oraz wziąć udział w nieskrępowanej dyskusji na najróżniejsze tematy dotyczące Nauki.

Dolnośląski Festiwal Nauki to ogromne przedsięwzięcie, które nie byłoby możliwe gdyby nie zaangażowanie osób, które łączy wspólna chęć podzielenia się swoimi pasjami, wiedzą i doświadczeniem. Z tej okazji, w imieniu swoim oraz gości festiwalowych, wyrażam wdzięczność i szacunek dla wszystkich, którzy zaangażowali się w tworzenie tego święta nauki. A zatem, dziękuję organizatorom z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie – Filii we Wrocławiu, Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda PAN, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN.

Serdeczne podziękowania składam też przedstawicielom ośrodków naukowych współorganizującym Festiwal, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Ośrodka Alliance Francaise Stowarzyszenie Wrocław, Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Teatru Polskiego we Wrocławiu, Wrocławskiego Teatru Lalek, Koła Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, firmy TwojRobot.pl, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przedsiębiorstwa TAURON Dystrybucja S.A., Orange Polska, pani Marcie Idkowiak z firmy PEZMI Poradnictwo Edukacyjno-Zawodowe, Instytutu Austriackiego, Muzeum Etnograficznego, Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział Dolnośląski, szkłom niepublicznych, organizacjom i instytucjom o charakterze artystycznym i kulturalnym, a także przedstawicielom firm i przedsiębiorstw. Podziękowania kieruję do duchownych Rzymsko-Katolickiego Kościoła p.w. Św. Antoniego parafii Św. Mikołaja, Katedry Prawosławnej p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, Synagogi pod Białym Bocianem, Ewangelicko-Augsburskiego Kościoła Opatrzności Bożej, do instytucji kulturalnych w regionie, szkół we Wrocławiu, w Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Ząbkowicach Śląskich, Dzierżoniowie, Zgorzelcu, Bystrzycy Kłodzkiej i Głogowie. Dziękuję Pani redaktor Lenie Kaletowej za zorganizowanie wyjątkowego spotkania, przybliżającego sylwetkę pioniera chirurgii na Dolnym Śląsku – prof. Wiktora Brossa.

Dziękuję wszystkim koordynatorom uczelnianym, instytutowym i wydziałowym - za zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu zaplanowanych działań. Dziękuję doktorantom, studentom i studenckim kołom naukowym - za efektywne i efektowne popularyzowanie wiedzy. Dziękuję młodym adeptom dziennikarstwa z zespołu redakcyjnego Gazetki Samorządu Uczniowskiego „Klik” z Gimnazjum nr 27 we Wrocławiu - za dokumentację tekstową i fotograficzną tegorocznej – jubileuszowej XV edycji DFN.

Festiwal Nauki organizowany jest dzięki entuzjastom i ludziom poświęcającym bezinteresownie swój czas, zdolności i siły, aby ta wielka impreza kulturalno-naukowa mogła się odbyć. Szczególne podziękowania składam wolontariuszom z gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studiów, którzy bezinteresownie i rzetelnie pomagali w pracach Biura DFN, podczas podziału i wysyłki materiałów do szkół, przygotowaniu Parku Wiedzy oraz kolportażu materiałów promujących Festiwal.

Serdeczne podziękowania kieruję również w stronę Honorowych Członków Rady Programowej: Pani Profesor Aleksandry Kubicz, Pani Profesor Kazimiery A. Wilk, Pana Profesora Adama Jezierskiego. Zawsze służą oni organizatorom radą i doświadczeniem.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, dzięki którym mógł się z powodzeniem odbyć Festiwal w regionie. Ich ogromna praca i zaangażowanie przyczyniają się do rozsławienia szczytnej idei Festiwalu poza Wrocławiem. Dziękuję zatem Pani prof. Jadwidze Sołoducho, Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora ds. Regionu oraz dr inż. Joannie Cabaj, a także koordynatorom: Panu dr. Maciejowi Pawłowskiemu (Jelenia Góra), Panu Januszowi Matuszewskiemu (Legnica), Pani Iwonie Rychlik (Wałbrzych), Pani dr Barbarze Mianowskiej (Ząbkowice Śląskie), Pani dr Małgorzacie Żochowskiej (Bystrzyca Kłodzka), Panu Piotrowi Gruszczyńskiemu (Zgorzelec), Pani Bożenie Kowalczykowskiej (Głogów) oraz Pani Jadwidze Horanin (Dzierżoniów). Chciałbym w tym miejscu wyrazić moja wdzięczność dla władz miejskich i samorządowych miast Dolnego Śląska, które tak wydatnie wspierały organizację Festiwalu.

Dziękuję dyrektorom, gronom pedagogicznym oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także wszystkim osobom zaangażowanym w organizację "interaktywnych pokazów" – na czele z Pełnomocnikiem Koordynatora ds. Interaktywnych pokazów w szkołach, Panią dr Ireną Maliszewską – za wykonaną pracę i zaangażowanie w objaśnianie tajników nauki młodym ludziom. Podczas tegorocznej edycji Festiwalu "Interaktywne pokazy" swoiste „szkolne wycieczki w świat nauki”, odbywały się w następujących wrocławskich szkołach podstawowych: nr 3, 12, 20, 39, 46, 63, 76, 90, 108, 113 oraz gimnazjach: nr 1, 5, 6, 9, 11, 13, 16, 19, 22, 25.

Dziękuję Pani mgr Barbarze Cader-Sroce pełnomocnikowi Koordynatora ds. Współpracy Międzynarodowej za jej entuzjazm i pracę aby Festiwal był widziany i doceniany również poza granicami Dolnego Śląska i Polski.

Dziękuję tym, którzy swym zaangażowaniem i pracą wsparli organizację największej plenerowej imprezy Festiwalu, Parku Wiedzy: dyrekcji oraz pracownikom Wrocławskiego Teatru Lalek, przedstawicielom uczelni wyższych i instytucji kulturalnych, Orange Polska, TAURON Dystrybucja S.A., TwojRobot.pl, Pracowniom Karkonoskim, członkom zespołu Rise of the Sun, a także panu Dyrektorowi Pawłowi Romaszkanowi i pracownikom Biura Promocji Miasta.

Dziękuję wszystkim sponsorom i mecenasom, których ogromny wkład finansowy w organizację Festiwalu pozwolił na przeprowadzenie setek imprez. Dziękuję przede wszystkim głównemu sponsorowi Festiwalu, Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczególne podziękowania składam również Urzędowi Miejskiemu Wrocławia i Urzędowi Marszałkowskiemu. Dziękuję sponsorom, którymi byli: KGHM Polska Miedź S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Bank Zachodni WBK. Dziękuję sponsorom wspierającym: firmie MPWiK Wrocław S.A., STAN-mit-SERWIS, Drukarnia ARGI, Dworowi Polskiemu i miesięcznikowi Delta. Dzięki Państwa pomocy możliwe było zorganizowanie naukowego i kulturalnego przedsięwzięcia o tak szerokim zasięgu.

Serdecznie dziękuję partnerom: Fundacji ORANGE, TAURON Dystrybucja S.A. Dzięki wsparciu z Państwa strony działalność w ramach Dolnośląskiego Festiwalu może być stale poszerzana i urozmaicana.

Tradycyjnie patronat honorowy nad Festiwalem obejmują przedstawiciele najwyższych urzędów, uświetniając swym autorytetem to wyjątkowe przedsięwzięcie. Dziękuję zatem: Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezydentowi Wrocławia, Wojewodzie Dolnośląskiemu, Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego oraz Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu.

Dziękuję także tym, którzy tegoroczną edycję DFN objęli patronatem medialnym: Gazecie Wyborczej, Telewizji Polskiej SA Oddział we Wrocławiu, rozgłośniom Polskie Radio Wrocław i Radio Luz, a także portalom internetowym: pap NaukawPolsce.pap.pl, DlaStudenta.pl, Edukacja.net, Studia.net, Uczelnie.net, laboratoria.net. Dzięki rzetelnej pracy dziennikarskiej, którą Państwo wykonują, idea Festiwalu z powodzeniem dociera do odbiorców, jest rozpowszechniana zarówno przez tradycyjne, jak i nowoczesne środki przekazu.

Dziękuję mojemu zastępcy, prof. Tadeuszowi Doboszowi za wszechstronną pomoc, życzliwość i służenie radą we wszelkich, nawet najtrudniejszych sytuacjach.

Dziękuję pracownikom biura Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na czele z Panią mgr Jolantą Jackowską, których zaangażowanie, wytężona praca, entuzjazm, otucha w chwilach zwątpień są dla mnie i dla wszystkich Organizatorów Festiwalu bezcenne. 

Bez pomocy, wsparcia i zaangażowania tych, których wymieniłem, Festiwal nie byłby tak spójnym i wielowymiarowym przedsięwzięciem. Dziękuję wielotysięcznej rzeszy gości festiwalowych za zainteresowanie i obecność. Gdyby zabrakło osób, do których Festiwal był adresowany, wysiłek organizatorów byłby daremny.

Wszystkim składam serdeczne i gorące podziękowania.

dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWrŚrodowiskowy Koordynator
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Bądź poinformowany subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Contact form submitted!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Member of European Science Events Association       PLACES project        *