Discovery

 

english version english
Dotychczasowe biuletyny:
Biuletyny - rok 2012
Biuletyny - rok 2011
Biuletyny - rok 2010
Biuletyny - rok 2009
Biuletyny - rok 2008
Biuletyny - rok 2007
Biuletyny - rok 2006
Biuletyny - rok 2005
Biuletyny - rok 2004
Szukaj w Biuletynach:
e-Biuletyn 2009-10-28: Biuletyn DFN 10/2009 Podziękowania

Szanowni Państwo!

Tegoroczna edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki dobiegła już końca.

Uczestniczyliśmy w ponad 900 wykładach, prezentacjach i happeningach. Gościliśmy na uczelniach Wrocławia i czuliśmy się nie tylko widzami, ale i partnerami w prowadzonych dyskusjach naukowych, pokazach, warsztatach. Wspólnie poznawaliśmy świat podczas Parku Wiedzy – największej plenerowej imprezy DFN, a prawa rządzące naszą planetą i ciekawostki naukowe odkryliśmy dzięki „Interaktywnym pokazom w szkołach”. Zwiedziliśmy Dolny Śląsk, uczestnicząc w regionalnych edycjach Festiwalu w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Legnicy, Ząbkowicach Śląskich i Bystrzycy Kłodzkiej. Wizyta w tych pięknych miejscach Dolnego Śląska była świadectwem, że nauka, wszystkie jej tęsknoty i niepokoje, nie są przywiązane jedynie do dużych ośrodków akademickich – ciekawość świata, skłonność do zadawania pytań i proponowania odpowiedzi jest cechą ludzi, a nie miejsca. Piękno naszego regionu, a wśród nich uroki turystyczne Ziemi Ząbkowickiej, Wałbrzycha i okolic, Książańskiego Parku Krajobrazowego, Karkonoskiego Parku Narodowego i Kotliny Kłodzkiej były szczególną oprawą dla Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

W organizację Festiwalu włączyli się ludzie świata nauki, sztuki i kultury, przedstawiciele dolnośląskich firm i przedsiębiorstw. W poznawaniu tajników wiedzy uczestnikom Festiwalu pomagały zarówno wielkie autorytety naukowe, jak i młodzi adepci. Organizatorów i współorganizatorów połączyła chęć dzielenia się swoimi pasjami i fascynacjami naukowymi, a popularyzowaniu wiedzy sprzyjała frekwencja naszych gości – kolejny raz mogliśmy liczyć na ich ogromne zainteresowanie.

Koniec Festiwalu skłania do refleksji i podsumowań, jest również najlepszą okazją do tego, by gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w to niezwykłe naukowe i kulturalne przedsięwzięcie. Podziękowania te niech będą wyrazami wdzięczności nie tylko moimi, ale i gości festiwalowych, wyrazami kierowanymi do wszystkich Organizatorów. Zacznę od uczelni wrocławskich i jednostek naukowo-badawczych, to one ponosiły bowiem główny ciężar organizacyjny festiwalu. Mimo że uczelnie nie mają wpisanej „promocji nauki” w swoje statutowe obowiązki, jest to jednak z jednej strony potrzeba serca, z drugiej strony konieczność poszukiwania uczniów i kontynuatorów. Wszyscy chcieli pokazać to, co u nich najlepsze, najbardziej interesujące, to, czemu warto się poświęcić. Podziękowania kieruję więc do organizatorów z Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Medycznej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Sztuk Pięknych, Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, Filia we Wrocławiu, Akademii Muzycznej, Papieskiego Wydziału Teologicznego, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Do organizacji włączyły się również inne instytucje naukowe, szkoły niepubliczne, organizacje i instytucje o charakterze artystycznym i kulturalnym, a również przedstawiciele firm i przedsiębiorstw. Ich wkład i zaangażowanie są ogromnym darem umysłu i serca. Podziękowania kieruję do: Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania, Alliance Francaise Stowarzyszenie Wrocław, Teatru Polskiego, Wrocławskiego Teatru Lalek, Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, American Corner, Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, Instytutu Austriackiego, Rzymsko-Katolickiego Kościoła p.w. Św. Antoniego parafii Św. Mikołaja, Katedry Prawosławnej p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, Synagogi pod Białym Bocianem, Ewangelicko-Augsburskiego Kościoła Opatrzności Bożej, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – Sektor3, Telekomunikacji Polskiej S.A., Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o. o., Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy, Wyższej Szkoły Medycznej LZDZ w Legnicy, Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Ząbkowicach Śląskich, Prezydenta Miasta Legnicy, Urzędu Miasta Wałbrzycha, Urzędu Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich, Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, instytucji kulturalnych w regionie, szkół we Wrocławiu, w Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Ząbkowicach Śląskich i Bystrzycy Kłodzkiej.

Dziękuję Radzie programowej: Pani Profesor Aleksandrze Kubicz, Pani Profesor Kazimierze Wilk i Panu Profesorowi Adamowi Jezierskiemu, którzy w każdej sytuacji służyli Festiwalowi swoją pomocą i doświadczeniem.

Dziękuję koordynatorom uczelnianym, instytutowym i wydziałowym, doktorantom, studentom i studenckim kołom naukowym za zaangażowanie w popularyzację wszystkich dziedzin nauki, która pozwala nieustannie poszerzać zasięg idei festiwalu, a uczestnikom – wciąż odnajdywać nowe obszary zainteresowań. Dziękuję wszystkim młodym ludziom, którzy w ramach wolontariatu bezinteresownie i z zaangażowaniem wspomagali codzienną pracę festiwalu i Biura DFN. Dziękuję również młodym reporterom Gazetki Samorządu Uczniowskiego „Klik” z Gimnazjum nr 27 we Wrocławiu – za uwiecznienie tegorocznej edycji festiwalu w postaci interesujących artykułów i barwnych zdjęć.       

Dziękuję pracownikom, doktorantom i studentom Instytutu Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a szczególnie Pani mgr Barbarze Cader-Sroce (Pełnomocnikowi Koordynatora ds. Współpracy Międzynarodowej) za ogromne zaangażowanie w XII DFN. Tegoroczny Festiwal był bowiem poświęcony astronomii i bez ogromnego zaangażowania naszych przyjaciół z Instytutu Astronomii nie bylibyśmy w stanie nadać mu kolorytu astronomicznego.

Szczególne podziękowania kieruję w stronę Ich Magnificencji Rektorów uczelni wyższych Wrocławia, dyrektorów instytutów PAN – za otwarcie bram „przybytków nauki” dla setek odbiorców Festiwalu.

Pragnę serdecznie podziękować Pani dr hab. Jadwidze Sołoducho, Pełnomocnikowi Koordynatora ds. Regionu za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w popularyzowanie idei festiwalu poza Wrocławiem. Dziękuję również dr. Maciejowi Pawłowskiemu (Jelenia Góra), Januszowi Matuszewskiemu (Legnica), Iwonie Rychlik (Wałbrzych), dr Barbarze Mianowskiej (Ząbkowice Śląskie) i dr Małgorzacie Żochowskiej (Bystrzyca Kłodzka) za efektywne i pełne pasji koordynowanie imprez festiwalowych w miastach Dolnego Śląska.

Dziękuję Panu Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krzysztofowi Czai oraz jego współpracownikom, dziękuję dyrektorom, gronom pedagogicznym oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych, a także wszystkim osobom zaangażowanym w organizację „Interaktywnych pokazów”, na czele z Pełnomocnikiem Koordynatora ds. Interaktywnych pokazów w szkołach, Panią dr Ireną Maliszewską – za trud, cierpliwość i wciąż niesłabnące przekonanie o tym, że wychodzenie naprzeciw naukowym oczekiwaniom młodych ludzi zawsze przynosi dobre efekty. Podczas tegorocznej edycji Festiwalu „Interaktywne pokazy” odbywały się w: Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 18, Szkole Podstawowej nr 20, Szkole Podstawowej nr 28, Szkole Podstawowej nr 58, Szkole Podstawowej nr 63, Szkole Podstawowej nr 72, Szkole Podstawowej nr 78, Szkole Podstawowej nr 85, Szkole Podstawowej nr 109, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 9, Gimnazjum nr 15, Gimnazjum nr 21, Gimnazjum nr 22, Gimnazjum nr 25, Gimnazjum nr 27, Gimnazjum nr 40.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie Parku Wiedzy, największej plenerowej imprezy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, a w szczególności Panu Dyrektorowi Biura Promocji Miasta Pawłowi Romaszkanowi oraz Panu Marcinowi Makasiowi – za twórczą  inicjatywę i pomoc.

Dziękuję wszystkim sponsorom i mecenasom, których ogromny wkład finansowy w organizację Festiwalu pozwolił na przeprowadzenie setek imprez. Przede wszystkim dziękuję naszemu głównemu sponsorowi – Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Pani Minister Barbarze Kudryckiej. Tradycyjnie mecenat Festiwalu stanowią Urząd Miejski Wrocławia z Panem Prezydentem Rafałem Dutkiewiczem i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z Panem Marszałkiem Markiem Łapińskim, a także Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec. W imieniu swoim oraz wszystkich osób zaangażowanych w pracę przy XII edycji DFN składam gorące podziękowania dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA i Banku Zachodniego WBK – sponsorom XII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Dziękuję także sponsorom wspierającym: MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu, Stan-Mit-Serwis, Drukarni ARGI, Restauracji Teatralnej Muza. Gorąco dziękuję również partnerom: Fundacji ORANGE, której pracownicy ciekawie i z pasją opowiadali o bezpieczeństwie najmłodszych w internecie podczas Parku Wiedzy, Filharmonii Wrocławskiej, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Dzięki Państwa wsparciu idea Dolnośląskiego Festiwalu Nauki może się nieustannie poszerzać, obejmując coraz to nowe dziedziny.
Za pomoc w promowaniu festiwalu oraz życzliwość dziękuję także patronom medialnym, którzy na bieżąco zachęcali do uczestniczenia w imprezach edukacyjnych, popularyzując tym samym jego założenia. Gorące podziękowania kieruję pod adresem „Gazety Wyborczej”, „Wrocławianina – Magazynu Mieszkańców”, Telewizji Polskiej SA Oddział we Wrocławiu, Polskiego Radia Wrocław, Radia RAM, Internetowego Magazynu Teatralnego Teatralia.com.pl, „Przeglądu Technicznego”, „Fotonu”, „Delty”, „Miejsc Dzieci”, „Świata Matematyki”, Centrum Edukacji i Rozwoju Efekty, oraz portali internetowych: Matematyka.wroc.pl, Wałbrzych.info, Biolog.pl,  Edukacja.net, Studia.net, dlaStudenta.pl, Regional.pl.

Dziękuję pracownikom Biura Dolnośląskiego Festiwalu Nauki z Panią mgr Jolantą Jackowską – kierownikiem biura – na czele, za ich poświęcenie, wiarę w możliwość realizację celów z pozoru nieosiągalnych, za cierpliwość, za wiarę w szczytne idee Festiwalu.

Dziękuję uczestnikom i gościom festiwalowym – bez Waszej obecności i zainteresowania nasza praca nie miałaby sensu.

 

 

Wszystkim przyjaciołom, uczestnikom, popularyzatorom
XII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję

 

dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
Środowiskowy Koordynator
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Bądź poinformowany subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Contact form submitted!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Member of European Science Events Association       PLACES project        *