Discovery

 

english version english
Dotychczasowe biuletyny:
Biuletyny - rok 2012
Biuletyny - rok 2011
Biuletyny - rok 2010
Biuletyny - rok 2009
Biuletyny - rok 2008
Biuletyny - rok 2007
Biuletyny - rok 2006
Biuletyny - rok 2005
Biuletyny - rok 2004
Szukaj w Biuletynach:
e-Biuletyn 2008-11-04: Biuletyn DFN 11/2008 Podziękowania

Szanowni Państwo!

XI edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki za nami. Nadszedł czas podsumowań, refleksji oraz podziękowań dla osób gorąco zaangażowanych w to wielkie przedsięwzięcie.

W tym roku Festiwal przygotowywało ponad tysiąc osób - ludzi nauki i kultury pełnych pasji oraz zaangażowania, którzy potrafią interesująco przekazać swoją wiedzę i zdobyte doświadczenie. Odbyło się ponad osiemset imprez o różnym charakterze - od wykładów przez pokazy, prezentacje i warsztaty po wycieczki, dyskusje a także koncerty i konkursy - dla odbiorców w każdym wieku. Mimo, iż nie była to jubileuszowa edycja to Festiwal odwiedziło blisko sto tysięcy widzów! Opisy imprez, które cieszyły się największym zainteresowaniem można znaleźć na stronię www.festiwal.wroc.pl w dziale Aktualności. Serdecznie zapraszamy!

Sukces Festiwalu to sukces nas wszystkich!

Sukces gości, których chęć do poszerzania własnych horyzontów wiedzy jest bodźcem dla organizatorów Dolnośląskiego Festiwalu Nauki do jeszcze bardziej wytężonej pracy!

Sukces naukowców (nauczycieli akademickich, niezależnie od tytułu i stopnia), ludzi kultury i sztuki, pracowników domów kultury, pasjonatów popularyzacji nauki. Wasza pasja i zaangażowanie oraz umiejętności w przekazywaniu wiedzy decydują o tym, że z roku na rok Festiwal staję się coraz ciekawszy i przyciąga coraz większą liczbę gości.

Sukces organizatorów: Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich, Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Sztuk Pięknych, Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie. Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego, Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu, Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych, Instytutowi Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Instytutowi Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, dzięki którym nauka nie jest postrzegana jako hermetyczna, niedostępna i niezrozumiała.

Sukces instytucji wspomagających Dolnośląski Festiwal Nauki, takich jak: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Mensa Polska, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, Ośrodek Alliance Francaise przy Uniwersytecie Wrocławskim, Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Miejski Ogród Zoologiczny, Ogród Botaniczny, Teatr Polski, Teatr Lalek, Dzielnica Czterech Świątyń, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, Wyższa Szkoła Menadżerska w Legnicy, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, Filia Uniwersytetu Ekonomicznego w Ząbkowicach Śląskich, Prezydenta Miasta Legnicy, Urząd Miasta Wałbrzycha, Urząd Miasta i Gminy w Ząbkowicach Śląskich, instytucje kulturalne w Ząbkowicach Śląskich, zespoły szkół i liceów ogólnokształcących w Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Ząbkowicach Śląskich. W szczególności jednak Pełnomocnik Koordynatora Środowiskowego DFN ds. Regionu pani dr hab. Jadwidze Sołoducho, za pasję oraz bezgranicznie i całkowite oddanie idei, że wiedza stoi w centrum najważniejszych procesów cywilizacyjnych i jej poziom jest jednakowo ważny w Regionie jak i w Metropolii. Dziękuję również dr Maciejowi Pawłowskiemu (Jelenia Góra), Januszowi Matuszewskiemu (Legnica), Iwonie Rychlik (Wałbrzych) i dr Barbarze Mianowskiej (Ząbkowice Śląskie) za chęci oraz umiejętność koordynowania imprez festiwalowych w miastach Dolnego Śląska.

Radzie Programowej Dolnośląskiego Festiwalu Nauki a w jej imieniu wszystkim koordynatorom instytutowym bądź wydziałowym, doktorantom, studentom i studenckim kołom naukowym oraz wolontariuszom, ukazującym środowisko naukowe jako jedną wielką rodzinę, w której nie ma podziału na metody i tematykę badań a jest wspólny cel w postaci samodoskonalenia się.

Specjalne podziękowania i wyrazy wdzięczności dla Ich Magnificencji Rektorów uczelni wyższych Wrocławia, dyrektorów instytutów PAN za zaufanie i pomoc w otwarciu podwojów uczelni dla odbiorców Festiwalu.

Serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Lilii Jaroń, jej współpracowników a także dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za Interaktywne Pokazy, na czele z Pełnomocnik Koordynatora ds. Interaktywnych pokazów w szkołach panią dr Ireną Maliszewską, za trud i wysiłek włożony w ich organizację a także przekonanie w słuszność i potrzebę tego typu imprez.

Wyrazy wdzięczności dla osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie w ramach Parku Wiedzy gry plenerowej Przedsiębiorczy Krasnal dr Anny Malskiej-Śmiałowskiej, dra Tadeusza Niebudki oraz Sylwii Kumejko, Pani Dyrektor Janinie Woźnej i pracowników Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia współtworzącego tę inicjatywę. Dziękuję również panu Dyrektorowi Biura Promocji Miasta Pawłowi Romaszkanowi za okazaną aprobatę dla inicjatyw festiwalowych oraz pomoc przy organizowaniu Parku Wiedzy i promowaniu Festiwalu we Wrocławiu.

Specjalne podziękowanie dla sponsorów i mecenasów, bez których ogromnego wkładu finansowego Festiwal nie mógł by się odbyć. Przede wszystkim dziękuję naszemu głównemu sponsorowi - Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym przede wszystkim Pani Minister Barbarze Kudryckiej. Tradycyjnie mecenat Festiwalu stanowią Urząd Miejski Wrocławia z Panem Prezydentem Rafałem Dutkiewiczem i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z Panem Marszałkiem Markiem Łapińskim a także Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec. W imieniu swoim oraz wszystkich osób zaangażowanych w pracę przy XI edycji DFN składam gorące podziękowania dla Grupy Telekomunikacja Polska na czele z Panem Prezesem Maciejem Wituckim, Fundacji Grupy TP za ogromny wkład finansowy, i zaufanie w kwestii jego rozdysponowania, umożliwiający prężne działanie Festiwalu oraz oddanie w moje ręce najlepszych pracowników Regionu Grupy TP Zachód, z wielkim zaangażowaniem uczestniczących w Przystanku: Park Wiedzy. XI Dolnośląski Festiwal Nauki wyraża swoją ogromną wdzięczność również firmom wspierającym: PZU SA, LG Electronics Wrocław, MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu, Stan-Mit-Serwis, Restauracja Splendido a’la Carte oraz Drukarnia ARGI.

Za pomoc w promowaniu Festiwalu oraz wyrozumiałość i życzliwość gorące podziękowania należą się także naszym patronom medialnym. Serdecznie więc dziękuję "Gazecie Wyborczej", wydającej od lat specjalny dodatek na Festiwal, "Dolnośląskiej Gazecie Szkolnej", Telewizji Polskiej SA, oddziałowi we Wrocławiu i Polskiemu Radiu Wrocław; oraz magazynom: „Wrocławianin”, „Przegląd Techniczny”, „Delta”, „Młody Technik”, „Foton”; rozgłośniom radiowym: Radiu Ram, Akademickiemu Radiu Luz, Radiu Traffic i portalom internetowym: Regional.pl, Walbrzych.info, biolog.pl, Wroclaw-online.eu, edu.info.pl, ekologia.pl i Portalowi Expertia.pl – Strefa Wiedzy.

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I PRZYJACIOŁOM
XI DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU NAUKI
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

 

 

W imieniu organizatorów
prof. dr hab. Adam Jezierski
Środowiskowy Koordynator
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Bądź poinformowany subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Contact form submitted!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Member of European Science Events Association       PLACES project        *