Discovery

 

english version english
Dotychczasowe biuletyny:
Biuletyny - rok 2012
Biuletyny - rok 2011
Biuletyny - rok 2010
Biuletyny - rok 2009
Biuletyny - rok 2008
Biuletyny - rok 2007
Biuletyny - rok 2006
Biuletyny - rok 2005
Biuletyny - rok 2004
Szukaj w Biuletynach:
e-Biuletyn 2006-10-23: Biuletyn DFN 12/2006 IX Dolnośląski Festiwal Nauki dobiegł końca

SZANOWNI PAŃSTWO!

IX Dolnośląski Festiwal Nauki dobiegł końca. Tradycyjnie jego rozmiar był ogromny. Ponad 1.0 tys. przedstawicieli środowiska naukowego i artystycznego przygotowało ponad 650 propozycji wykładów, pokazów, warsztatów czy koncertów i wycieczek praktycznie ze wszystkich dziedzin nauki, w tym traktujących o humanizacji nauki i techniki. W miarę naszych sił staraliśmy się w naszym programie akcentować dobrze pojęty regionalizm i poczucie wspólnoty wrocławskiego środowiska naukowego i artystycznego, a także promować uczelnie Wrocławia, nasze miasto i region!

Tegoroczny DFN wpisał się w ramy europejskie poprzez uczestnictwo w I Europejskim Festiwalu Nauki w ramach projektu WONDERS (Welcome to Observations, News & Demonstrations of European Research & Science) - międzynarodowym projekcie European Science Events Association (EUSCEA), którego jest członkiem. Mieliśmy we Wrocławiu wystawę "Fusion Expo – Energia Gwiazd", współorganizowaną przez EFDA (European Fusion Development Agreement).

PODZIĘKOWANIA

Wyrazy wdzięczności przekazuje dla wszystkich gości Dolnośląskiego Festiwalu Nauki!

Już w tej chwili mogę powiedzieć, że tegoroczny Festiwal we Wrocławiu odniósł sukces. Zawdzięczamy go przede wszystkim autorom imprez - naukowcom (wszystkim nauczycielom akademickim, niezależnie od tytułu i stopnia), ludziom kultury i sztuki, pracownikom domów kultury, pasjonatom popularyzacji nauki. To Wasza wiedza, zainteresowania i umiejętność ich przekazywania są największym dorobkiem Festiwalu. Po raz pierwszy w historii Festiwalu odwiedziliśmy szkoły podstawowe i gimnazjalne, jako wspólny projekt z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dziękuję Pani Dyrektor Lilli Jaroń i dyrekcji szkół podstawowych nr: 12, 60, 63, 76, 90, 96, 107, 113 i 118 oraz gimnazjów nr: 1, 14, 23, 39 za współpracę i ogromną życzliwość dla festiwalowych drużyn.

Ogromną wdzięczność przekazuję instytucjom wspierającym program IX DFN, takim jak: Opera Wrocławska, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Dzielnica Czterech Świątyń, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Miejski Ogród Zoologiczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze, Urząd Miasta Wałbrzycha, Zamek „Książ”, Filia Akademii Ekonomicznej w Ząbkowicach Śląskich, instytucje kulturalne w Ząbkowicach Śląskich, zespoły szkół i licea ogólnokształcącym w Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Ząbkowicach Śląskich.

Serdecznie dziękuję Radzie Programowej Festiwalu, a w Jej imieniu wyrażam następnie wdzięczność koordynatorom instytutowym czy wydziałowym, doktorantom, studenckim kołom naukowym, studentom i wolontariuszom. Jestem dumna, że Festiwal spełnia rolę integrującą środowisko naukowe Wrocławia. Cieszę się, że bez względu na dziedziny naukowe, którymi się zajmujemy, bez względu na to, z jakiej uczelni się wywodzimy, jesteśmy jedną wielką naukową wspólnotą.

Odbiorcom Festiwalu: młodzieży, nauczycielom, całym rodzinom, indywidualnym gościom, dziękuję za wierność naszemu Festiwalowi oraz za zainteresowanie.

W tym miejscu chciałabym wyrazić szczególną wdzięczność Ich Magnificencjom Rektorom uczelni wyższych Wrocławia, dyrektorom instytutów PAN za powierzone mi zaufanie, oddanie w moje ręce najlepszych wykładowców i pomoc w otwarciu podwojów uczelni dla odbiorców Festiwalu. Ciepłe słowa kieruję do naszych patronów, którymi są: Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia i Opola, pod przewodnictwem Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Tadeusza Lutego, Arcybiskup Metropolita Wrocławski ks. Marian Gołębiewski, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Michał Seweryński, Wojewoda Dolnośląski Krzysztof Grzelczyk, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Paweł Wróblewski, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Nie byłoby Festiwalu, gdyby nie nasi darczyńcy! Przede wszystkim dziękuję naszemu głównemu sponsorowi - Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tradycyjnie mecenat Festiwalu stanowią Urząd Miejski Wrocławia i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. IX Dolnośląski Festiwal Nauki wyraża swoją ogromną wdzięczność firmom: DIALOGtelecom, Grupie LOTOS S.A. i PZU S.A. Naszymi darczyńcami wspierającymi byli również: Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej "Siechnice", Galeria Kwiatów Florentyna i PALMApress.

Na zrozumienie i życzliwość mogliśmy liczyć także ze strony naszych patronów medialnych, dzięki którym informacja o Festiwalu i jego program dociera do Państwa. Serdecznie więc dziękuję "Gazecie Wyborczej", która od lat wydaje specjalną gazetę na Festiwal, "Dolnośląskiej Gazecie Szkolnej", Telewizji Polskiej SA, oddziałowi we Wrocławiu i Polskiemu Radiu Wrocław. IX DFN składa moc serdeczności magazynom "Wrocławianin" i "Co jest grane", a także portalowi studenckiemu "dlaStudenta.pl".

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I PRZYJACIOŁOM
IX DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU NAUKI
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ
ZA SERCE DO POPULARYZOWANIA NAUKI I JEJ DOROBKU!

 

W imieniu organizatorów
prof. dr hab. inż. Kazimiera A. Wilk
Środowiskowy Koordynator
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

 

Bądź poinformowany subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Contact form submitted!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Member of European Science Events Association       PLACES project        *