Discovery

 

english version english
Program imprez

Przypominamy: Biuro Dolnoślą…skiego Festiwalu Nauki nie prowadzi zapisów na imprezy!

Szukaj w Programie:
szukane słowo
organizator
pasaż
tytuł‚
prowadzą…cy
miasto
termin
forma imprezy
wiek uczestników
program dla rodzin      
 

Pominię™cie jednej z kategorii wyszukiwania powoduje przeszukiwanie bazy danych bez uwzględnienia ograniczenia wynikają…cego z tej kategorii. Zostawienie wszystkich pól pustych spowoduje wyś›wietlenie wszystkich imprez. PUNKTY INFORMACYJNE

Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Uniwersytet Wrocławski
pl. Solny 12, 50-061 Wrocł‚aw, tel. 071 343 37 02, tel./fax. 071 323 08 29
e-mail: biuro@festiwal.wroc.pl, festiwal@uni.wroc.pl

Politechnika Wrocł‚awska. Zintegrowane Centrum Studenckie
Wybrzeże Wyspiań„skiego 23-25, 50-370 Wrocł‚aw, bud. C-13
e-mail: aleksandra.szafran@pwr.wroc.pl, jacek.pawlikowski@pwr.wroc.pl, kornel.kotecki@pwr.wroc.pl

PUNKTY, W KTÓRYCH DOSTĘPNY JEST PROGRAM:

Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej OKiS
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, tel. 71 342 22 91; WWW: www.dcik.pl, e-mail: dcik@okis.pl

Muzeum Narodowe. Księ™garnia
Pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, tel. 071 372 51 50 (-51, -53)

Mediateka
Plac Teatralny 5, 50-051 Wrocł‚aw, tel. 071 347 12 68, 071 347 12 82