Discovery

 

english version english
DFN na świecie Konsultacje z wrocławianami - ankieta

 Konsultacje z wrocławianami - ankieta

PLACES (Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science – Platforma współpracy lokalnych władz i popularyzatorów nauki) to czteroletni projekt (1.06.2010 – 31.05.2014), w którym Wrocław, wraz z sześćdziesięcioma ośmioma innymi miastami z całej Europy, bierze udział z tytułu przynależności Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (DFN) do europejskiej organizacji Eusea.

Projekt znacznie wykracza poza obszar działania DFN, dlatego konieczne było stworzenie Wrocławskiego Partnerstwa Miejskiego (WPM), w prace którego poza DFN zaangażowane są różne podmioty z obszaru nauki, komunikacji nauki, gospodarki, a w szczególności reprezentowane jest w nim miasto Wrocław.

Głównym zadaniem WPM jest stworzenie Lokalnego Planu Działania (LPD) obejmującego ważne dla społeczności Wrocławia tematy i obszary zainteresowania wraz ze strategicznym planem konkretnych działań w tym zakresie na następne 5 – 10 lat.

W celu skonfrontowania zamierzeń LPD z oczekiwaniami mieszkańców naszego miasta chcemy poznać opinię wrocławian na niektóre ważne tematy. Proponujemy  Państwu wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą Wrocławskiemu Partnerstwu Miejskiemu do właściwego przygotowania wrześniowej sesji poświęconej dyskusji nad ostatecznym kształtem  Lokalnego Planu Działania dla Wrocławia.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety.

 

Barbara Cader-Sroka

Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora DFN
ds. współpracy międzynarodowej

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Contact form submitted!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Member of European Science Events Association       PLACES project        *