Discovery

 

english version english
DFN na świecie Plakat plakatów

W roku bieżącym EUSCEA zrzeszająca 69 członków z 33 krajów (stan na 3 października 2008) zdecydowała się wypuścić tzw. „Poster of posters”, czyli w wolnym tłumaczeniu „Plakat plakatów”. Znalazł się na nim m.in. plakat promujący XI edycję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Ideą EUSCEA jest chęć pokazania zainteresowanym jak wyglądają pomysły w innych krajach oraz promowanie samej organizacji na arenie światowej, podkreślenia wspólnych dla wszystkich członków celów – przybliżania nauki, techniki i sztuki społeczeństwom poszczególnych krajów a także współpracę i wymianę idei pomiędzy krajami zrzeszonymi. Tworzony jest także "Poster of logos" i na pewno wkrótce pojawi się na stronie DFN.

"Plakat plakatów" jak i plakaty cząstkowe można pobrać ze strony: www.euscea.org/www.euscea.org/AboutEUSCEA/posters.html

 

pobierz dokument

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Contact form submitted!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Member of European Science Events Association       PLACES project        *