Discovery

 

english version english
Wydarzenia VII DFN Dolnośląska giełda tematów prac dyplomowych i naukowych

Małgorzata Smutkiewicz

W ramach bloku środowiskowego pt.: "Nauka i gospodarka - wspólne wyzwania i możliwości" Dolnośląski Festiwal Nauki propaguje od kilku lat zagadnienia dotyczące styku tych dwóch dziedzin.

Podczas VII DFN, 23.09.2004 w sali 329 gmachu głównego Politechniki Wrocławskiej odbył się pokaz pt.: "Dolnośląska giełda tematów prac dyplomowych i naukowych" przygotowany przez prof. Jerzego Świątka (prorektora ds. Nauczania Politechniki Wrocławskiej), mgr Zenona Tagowskiego (dyrektora Wydziału Nauki i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego) oraz doktorantów z Politechniki Wrocławskiej: mgr inż. Przemysława Biecka (matematyka z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki), mgr inż. Piotra Karwaczyńskiego (informatyka z Wydziału Elektroniki) i mgr inż. Łukasza Maciejewskiego (specjalistę mechaniki stosowanej z Wydziału Mechanicznego). W tematykę pokazu wprowadziła krótko słuchaczy red. Małgorzata Nowicka-Garbacz (dziennikarz, menedżer public relations, doradca prasowy DFN).

Tytułowa "giełda" to w skrócie serwis internetowy służący studentom i przedsiębiorcom do zamieszczania, przeglądania i pobierania tematów do prac naukowych i dyplomowych oraz stanowiący płaszczyznę współpracy między tymi grupami.

Pomysł powstał na Politechnice Wrocławskiej, ale zainteresowały się nim już inne uczelnie Wrocławia.

Korzyści wypływające z tej inicjatywy są ewidentne i płyną do każdej ze stron. Studenci dążąc do napisania pracy pożytecznej i możliwej do praktycznego zastosowania w przemyśle, będą mogli znaleźć bezpośredni kontakt z przedsiębiorcą, zdobywać doświadczenie, a także praktykę, staż lub pracę. Dla uczelni kontakty te oznaczają promowanie jej studentów, rozwój współpracy z gospodarką oraz poznawanie rzeczywistych potrzeb rynku. Przedsiębiorcy i samorządowcy pozyskiwać będą w ten sposób sprawdzonych, wartościowych pracowników, zyskają możliwość przeprowadzenia korzystniejszych finansowo zleceń i analiz oraz reklamę w środowisku akademickim.

Instytucjonalnie platforma ta dostępna jest w Centrum Kształcenia Ustawicznego PWr, a dostęp do niej można uzyskać poprzez adres: futuri.cku.pwr.wroc.pl

W świetle przedstawionych argumentów inicjatywa ta wydaje się bardzo mocno uzasadniona: w naszym mieście studiuje 140 000 studentów, z czego 1/5 (czyli ok. 30 000) pisze pracę dyplomową. Każdy z nich przez rok zajmuje się przygotowaniem pracy, co daje 30 000 "osobolat"! Samych studentów na Politechnice Wrocławskiej jest zaś 32 000, a wśród nich 5 000 to studenci ostatniego roku.

Dyrektor Z. Tagowski podkreślił, że liczby te i wysiłek dyplomantów muszą mieć przełożenie na to, co w regionie jest rzeczywiście potrzebne. W przeciwnym razie prace trafiać będą wyłącznie do archiwów i bibliotek instytutowych. Oczywiście bez obecności "trójkąta instytucjonalnego" nakreślonego podczas Forum w Krzyżowej, złożonego z samorządów, biznesu i uczelni nie może być mowy o pomyślnej realizacji idei "giełdy". Dodatkowym czynnikiem warunkującym jej zaistnienie w pełni jest pozyskanie Funduszy Strukturalnych.

DRUKUJ drukuj

Bądź poinformowany subskrybuj biuletyn

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

Contact form submitted!
Dziękujemy za wysłanie formularza.
Member of European Science Events Association       PLACES project        *