wyszukaj imprezę:

Dolnośląski Festiwal Nauki

DFN na świecie

Kształtowanie przyszłości

>> Kształtowanie przyszłości

                                                                    Kształtowanie przyszłości 29-30 maja br. w Leuven (Belgia), odbyła się kolejna, doroczna konferencja Eusea. Zabytkowe wnętrza słynnego Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego (KU Leuven) gościły około 80 uczestników z całej Europy, Egiptu [...]

Dolnośląski Festiwal Nauki w Chinach

>> Dolnośląski Festiwal Nauki w Chinach

Dolnośląski Festiwal Nauki w Chinach VI Pekiński Festiwal Nauki (VI PFN) odbył się dniach 17-23 września 2016 r. Wszystkie wydarzenia festiwalowe realizowane były w dwóch lokalizacjach w Pekinie: na terenie Pekińskiego Parku Olimpijskiego i w Chińskim Muzeum Nauki i Techniki. Tematami przewodnimi Festiwalu były przestrzeń kosmiczna i lotnictwo. Poza tym odbywały się pokazy dotyczące zdrowia, nauk przyrodniczych i ochrony środowiska. Komitet organizacyjny VI PFN zapr [...]

Pekiński Międzynarodowy Festiwal Nauki III Konferencja Okrągłego Stołu

>> Pekiński Międzynarodowy Festiwal Nauki III Konferencja Okrągłego Stołu

Pekiński Międzynarodowy Festiwal Nauki III Konferencja Okrągłego Stołu W dniach 20-25 września 2015 r. odbyła się w Pekinie piąta edycja Pekińskiego Festiwalu Nauki współorganizowanego i sponsorowanego przez Pekińskie Stowarzyszenie ds. Nauki i Technologii (Beijing Association for Science and Technology – BAST). Głównym celem BAST jest wzmocnienie współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń na polu popularyzacji nauki oraz podniesienie wiedzy [...]

Program Ramowy Unii Europejskiej  Horyzont 2020

>> Program Ramowy Unii Europejskiej "Horyzont 2020"

Horyzont 2020(H2020) to największy w historii Unii Europejskiej program w zakresie badań naukowych i innowacji. Jednym ze szczegółowych celów H2020 są działania w programie Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for society), którego głównym zadaniem jest budowanie efektywnej współpracy między nauką a społeczeństwem i rozwijanie innowacyjnych metod włączania nauki do społeczeństwa. Należy dążyć do tego, aby nauka sta [...]

Deklaracja PLACES

>> Deklaracja PLACES

Deklaracja PLACES Opracowanie koncepcji Europejskiego Miasta Kultury Naukowej było najważniejszym celem Projektu PLACES (Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science - platforma współpracy lokalnych władz i popularyzatorów nauki). Dzięki niemal czteroletniej współpracy (projekt trwa od 1.06.2010 do 31.05.2014) i wspólnemu wysiłkowi sześćdziesięciu siedmiu europejskich miast z dwudziestu dziewięciu krajów stworzono&n [...]

Finałowa konferencja PLACES w Bremie

>> Finałowa konferencja PLACES w Bremie

Finałowa konferencja PLACES w Bremie w dniach 10-12 marca 2014 w Bremie odbyła się czwarta, finałowa konferencja projektu PLACES, podsumowująca czteroletni okres realizacji projektu, a zatytułowana PLACES of Scientific Culture (Miejsca kultury naukowej). W realizacji PLACES brało udział sześćdziesiąt siedem miast i dziesięć regionów z dwudziestu dziewięciu, głównie europejskich krajów. Konferencja była jednak otwarta dla wszystkich zaintere [...]

Trzynasta konferencja Eusea

>> Trzynasta konferencja Eusea

Eusea (European Science Events Association) założona w 2001 r. gromadzi obecnie prawie 100 członków. Kolejna – już trzynasta – konferencja organizacji odbyła się w dniach 21–23 maja 2013 r. w Bloomfield Science Museum w Jerozolimie (Izrael). W zeszłym roku nastąpiło kilka istotnych zmian mających na celu usprawnienie działalności organizacji i uczynienie jej w pełni profesjonalną. Zmodyfikowano statut, została uruchomiona odświeżona witryna internetowa, wpr [...]

Konsultacje społeczne PLACES

>> Konsultacje społeczne PLACES

       KONSULTACJE  SPOŁECZNE   W dniu 25 września, podczas XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odbyły się, przewidziane w projekcie PLACES, konsultacje z mieszkańcami Wrocławia i Regionu na temat propozycji do Lokalnego Planu Działania. Propozycje te dotyczyły edukacji, komercjalizacji wiedzy i popularyzacji nauki. Ø Wojciech Gęstwa z Działu Strategii Edukacyjnej Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia przedstawił działania Wydz [...]

Wyniki ankiety internetowej projektu PLACES

>> Wyniki ankiety internetowej projektu PLACES

Przez pięć i pół miesiąca, od 5 kwietnia do 23 września 2012 r., wrocławianie, Dolnoślązacy, a także mieszkańcy spoza województwa dolnośląskiego,  mogli wypełniać ankietę internetową zatytułowaną „Projekt PLACES – konsultacje społeczne”. W tym okresie ankietę wypełniło 340 respondentów. Celem ankiety było zebranie opinii mieszkańców naszego miasta i Regionu na temat m.in. edukacji, popularyzacji nauki, pozaszkolnych form nauczan [...]

Nowe możliwości

>> Nowe możliwości

  Nowe możliwości 51 delegatów z 23 krajów oraz 10 prelegentów wzięło udział w dorocznej konferencji Eusea, która w tym roku odbyła się w dniach 9 – 11 lipca w Dublinie w Irlandii. Dwa główne nurty konferencji obejmowały:  (1) Wystąpienia ekspertów z administracji europejskiej, a także przedstawicieli nauki i przemysłu. (2) Interaktywne spotkania uczestników umożliwiające wymianę doświadczeń, dyskusje or [...]

Konsultacje z wrocławianami - ankieta

>> Konsultacje z wrocławianami - ankieta

 Konsultacje z wrocławianami - ankieta PLACES (Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science – Platforma współpracy lokalnych władz i popularyzatorów nauki) to czteroletni projekt (1.06.2010 – 31.05.2014), w którym Wrocław, wraz z sześćdziesięcioma ośmioma innymi miastami z całej Europy, bierze udział z tytułu przynależności Dolnośląskiego Festiwalu Nauki (DFN) do europejskiej organizacji Eusea. Projekt znacznie wykracz [...]

PLACES NOWY PROJEKT EUROPEJSKI DLA WROCŁAWIA

>> PLACES NOWY PROJEKT EUROPEJSKI DLA WROCŁAWIA

- NOWY PROJEKT EUROPEJSKI DLA WROCŁAWIA     Places (Platform of Local Authorities and Communicators Engaged in Science)  to czteroletni (1.06.2010 – 31.05.2014) projekt realizowany w ramach 7 PR. Jego głównym celem jest wypracowanie i rozwinięcie koncepcji Europejskiego Miasta Kultury Naukowej. W projekcie bierze udział 69 miast będących siedzibą centrów nauki, muzeów czy festiwali nauki oraz 10 regionów niemal z całej E [...]

>> "Science Days" - Dni Nauki w Rust w Niemczech

W dniach 13-15.10.2011r. przedstawiciele Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, jako reprezentanci Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, uczestniczyli w festiwalu „Science Days” w Rust, w Niemczech. Pracownicy Katedry Biomechaniki, dr Agnieszka Szpala, dr Adam Siemieński i Sebastian Jaroszczuk, zostali zaproszeni przez Prof. Joachima Lercha z Uniwersytetu we Freiburgu do wzięcia udziału w festiwalu nauki „Science Days”, który odbywał się na teren [...]

>> Zmiany w Eusea u progu nowego dziesięciolecia

W ciągu 10 lat istnienia Eusea (dawny akronim to EUSCEA) rozrosła się  do dużej organizacji liczącej obecnie ponad 100 członków w 37 krajach. Ten niezwykły i pozytywny rozwój niesie ze sobą nowe wyzwania w zakresie funkcjonowania stowarzyszenia. Aby sprostać tym wyzwaniom Komitet Wykonawczy Eusea od kilkunastu miesięcy pracował nad propozycją koniecznych zmian w statucie organizacji oraz nad strategią jej działania.  Wśród kilkunastu proponowanych w statu [...]

>> EUSCEA ma już 10 lat

  Wrocław, dnia 13 czerwca 2011 r. EUSCEA ma już 10 lat Idea powołania do życia europejskiej organizacji zrzeszającej wydarzenia naukowe takie, jak festiwale nauki, tygodnie nauki czy dni nauki, zrodziła się 10 lat temu. 4 kwietnia 2001 roku w Gothenburgu, sześć osób z sześciu krajów Europy założyło  European Science Events Association (EUSCEA) – Europejskie Stowarzyszenie Wydarzeń Naukowych. Byli to:  JoachimLerch (Niemcy, pierwszy przewo [...]

>> PROJEKT 2WAYS NA XIII DFN

Pięćdziesięcioro pięcioro uczniów z jedenastu liceów wrocławskich brało udział w realizowanym podczas XIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki europejskim projekcie 2WAYS. Dolnośląski Festiwal Nauki jako jedyny z Polski znalazł się w gronie 30 organizacji z 17 krajów biorących udział w 2WAYS. Projekt dotyczył zagadnień z zakresu nauk biologicznych, a jego najważniejszym elementem były obrady Uczniowskiego Parlamentu Naukowego (UPN). Podczas UPN uczniowie dysku [...]

Ankieta 2Ways

>> Ankieta 2Ways

Na stronie www.surveymonkey.com/s/festiwalnauki  znajdą Państwo zaproszenie do wypełnienia ankiety 2WAYS. Jest to polska wersja ankiety stworzonej przez europejskich koordynatorów 2WAYS dla wszystkich 30 Partnerów z 17 krajów biorących udział w projekcie. Ankietę można także wypełnić klikając na "Wypełnij ankietę 2WAYS" na stronie DFN www.festiwal.wroc.pl. Większość pytań w ankiecie jest natury ogólnej i ma na celu m.in. zorientowanie się, [...]

DFN na arenie europejskiej.  2WAYS - nowy projekt dla członków EUSCEA

>> DFN na arenie europejskiej. 2WAYS - nowy projekt dla członków EUSCEA

Dolnośląski Festiwal Nauki od lat należy do stowarzyszenia EUSCEA (European Science Events Association), wielkiej europejskiej rodziny lokalnych festiwali nauki. Ta rodzina wciąż się rozrasta! EUSCEA startowało w 2001 roku z 25 organizacjami członkowskimi (w ich gronie już wtedy był DFN jako organizacja współzałożycielska), a obecnie liczy 84 członków z 34 krajów. DFN od początku działa prężnie na arenie europejskiej w ramach projektów organizowanych dla [...]

>> Spotkanie koordynatorów Festiwali Nauki

Manchester - 26-31 października 2008   W obecnym roku uczestniczyliśmy w Dolnośląskim Festiwalu Nauki po raz jedenasty. Przywykliśmy już do tej wrześniowej imprezy, stała się ona w pewnym stopniu elementem kolorytu akademickiego Wrocławia. Festiwal dynamicznie rozwija się również poza Wrocławiem pokazując, że skłonność do poświęcania uwagi rzeczom niezwykłym, pytaniom trudnym, zjawiskom zaskakującym nie jest domeną miejsca, ale ludzi – ludzi zainteresowanych, o otwarty [...]

Logo DFN w Europie

>> Logo DFN w Europie

„Poster_of_Logos” - plakat zbudowany ze znaków graficznych, będących symbolami organizowanych przez członków EUSCEA festiwali nauki, tygodni nauki oraz dni nauki. Plakat promuje EUSCEA i jej członków oraz przypomina główne cele tej organizacji, jakimi są przybliżanie nauki społeczeństwom poszczególnych krajów oraz współpraca i wymiana idei pomiędzy krajami.  pobierz dokument

Plakat plakatów

>> Plakat plakatów

W roku bieżącym EUSCEA zrzeszająca 69 członków z 33 krajów (stan na 3 października 2008) zdecydowała się wypuścić tzw. „Poster of posters”, czyli w wolnym tłumaczeniu „Plakat plakatów”. Znalazł się na nim m.in. plakat promujący XI edycję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Ideą EUSCEA jest chęć pokazania zainteresowanym jak wyglądają pomysły w innych krajach oraz promowanie samej organizacji na arenie światowej, podkreślenia wspólnych dla ws [...]

I Seminarium EUSCEA i VIII Konferencji EUSCEA

>> I Seminarium EUSCEA i VIII Konferencji EUSCEA

Dolnośląski Festiwal Nauki od 2001 roku jest członkiem European Science Events Association (EUSCEA), zrzeszającego obecnie 72 organizacje z 32 krajów. W tym roku, w pięknym zamku w Liblicach pod Pragą, będącym siedzibą Czeskiej Akademii Nauk, w dn. 24 kwietnia odbyło się I Seminarium EUSCEA , a w dniach 25 – 27 kwietnia, w tym samym miejscu, odbyła się VIII doroczna Konferencja EUSCEA. Dolnośląski Festiwal Nauki reprezentowała niżej podpisana Pełnomocnik Koordynatora ds. Wsp [...]

DFN na Finale WONDERS 2007

>> DFN na Finale WONDERS 2007

W stolicy Portugalii, Lizbonie, w dniach 24 i 25 listopada br. odbyło się uroczyste zakończenie II Europejskiego Festiwalu Nauki WONDERS 2007. Wzięło w nim udział 143 uczestników z 24 krajów. Najważniejszym celem uroczystości było wyłonienie i nagrodzenie najlepszej spośród 31 prezentacji festiwalowych, którymi to uczestnicy „Karuzeli Nauki” – najważniejszego projektu WONDERS 2007 – wymieniali się w ciągu całego roku w ramach II Europejs [...]

DFN w Genui

>> DFN w Genui

Oprócz udziału w projekcie WONDERS i "Karuzeli Nauki", zaangażowanie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w struktury EUSCEA, a także kontakty nawiązane w zeszłym roku, zaowocowały specjalnym zaproszeniem do wzięcia udziału w Festiwalu Nauki w Genui (Festival della Scienza, Genova). To właśnie z tego festiwalu, w ramach "Karuzeli Nauki", gościliśmy grupy w zeszłym roku, a ponownie mieliśmy okazję utrwalić naszą współpracę na podsumowaniu programu w Helsinkach. [...]

Goście DFN - TECHNOPOLIS

>> Goście DFN - TECHNOPOLIS

W ramach „Karuzeli Nauki”, jednego z głównych projektów II Europejskiego Festiwalu Nauki WONDERS 2007, do Wrocławia przybyła ze swym tajemniczym pokazem naukowym Joke Cant, przedstawicielka Centrum Nauki Technopolis z belgijskiego Mechelen. Joke zrealizowała swój pokaz czterokrotnie: 18 i 19 września o godz. 10:00 i 11:15. Widzowie dowiedzieli się wreszcie, że zapowiadany na plakatach „wielki wybuch” polega na gwałtownym zapaleniu się par meta [...]

DFN w Perugii (WONDERS 2007)

>> DFN w Perugii (WONDERS 2007)

Po raz drugi Dolnośląski Festiwal Nauki zaistniał na forum międzynarodowym. W tym roku uczestniczył bowiem w II Europejskim Festiwalu Nauki WONDERS 2007 – projekcie realizowanym przez EUSCEA, EUSJA i EUN pod troskliwymi skrzydłami Unii Europejskiej. W ramach „Karuzeli Nauki”, czyli wymiany pomiędzy europejskim ośrodkami popularyzującymi naukę i technikę ich najlepszych propozycji festiwalowych, dwa pokazy DFN zaprezentowane zostały na Festiwalu Nauki w przepięknie położo [...]

II Europejski Festiwal Nauki

>> II Europejski Festiwal Nauki

W dniach 5–6 lutego 2007 r. roku w siedzibie „Wissenschaft im Dialog” w Berlinie odbyło się spotkanie inaugurujące II Europejski Festiwal Nauki WONDERS 2007 (Welcome to Observations, News & Demonstrations of European Research & Science). WONDERS wykorzystuje siłę i doświadczenie EUSCEA (Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali Nauki), współpracuje z EUN (Europejską Siecią Szkół) i EUSJA (Europejskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy Naukowych). W spotkani [...]

Katalońskie Dni Nauki - Barcelona 2006

>> Katalońskie Dni Nauki - Barcelona 2006

W  listopadzie br. odbywały się w Barcelonie Katalońskie Dni Nauki. W ramach tego festiwalu, w porozumieniu z Fundacją Katalońską na Rzecz Rozwoju i Innowacji oraz Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Centrum Nauki Kopernik z Warszawy przygotowały promocję nauki polskiej pod hasłem "Polska - naukowe odkrycie". W tzw. Dniach Polskich odbyły się także pokazy naukowe wytypowane spośród polskich uczelni biorących ud [...]

WONDERS - finał

>> WONDERS - finał

W Centrum Nauki w Vantaa (koło Helsinek, Finlandia) odbyło się   zakończenie programu Wonders 2006 i finałowe pokazy 14 z ponad 60 grup, uczestników w karuzeli naukowej. Dolnośląski Festiwal Nauki reprezentował Michał Surma (Koło Biotechnologów "Przybysz" Uniwersytetu Wrocławskiego). Pokaz Michała dotyczył ekstrakcji DNA z pomidora. Pokaz finałowy był zrealizowany na bardzo wysokim poziomie i został bardzo dobrze przyjęty przez odbiorców.  Mich [...]

>> DFN uczestnikiem I Europejskiego Festiwalu Nauki

W tym roku DFN wpisuje się w ramy europejskie, uczestniczy bowiem w I Europejskim Festiwalu Nauki w ramach projektu WONDERS (Welcome to Observations, News&Demonstrations of European Research & Science). Jest to międzynarodowy projekt w całości finansowany przez Komisję Europejską. W swoim założeniu ma on umocnić pozycję nauki w wymiarze europejskim, przełamać granice, ma stymulować Europejczyków do podjęcia dialogu między nauką a społeczeństwem. Powstał na bazie odbywający [...]

BĄDŹ POINFORMOWANY - SUBSKRYBUJ BIULETYN:

Jeżeli chcesz otrzymywać nasz Biuletyn dodaj swój adres do listy wysyłkowej (wykorzystaj poniższy formularz). Aby zrezygnować z subskrybcji Biuletynu wykorzystaj powyższy formularz (zaznacz opcję usuń adres).

© 2002-2011 Dolnośląski Festiwal Nauki     |     kontakt