wyszukaj imprezę:

Dolnośląski Festiwal Nauki - strona główna

AKTUALNOŚCI:Międzynarodowy Rok Astronomii

BIULETYN:
(dodaj/usuń adres e-mail)


 

Wydarzenia XI DFN

>> Szkolne wycieczki w świat nauki

Interaktywne pokazy w szkołach w ramach XI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odbyły się 19, 22, 23 i 24 września 2008 roku. Projekt ten został zrealizowany już po raz trzeci. Podobnie jak w latach poprzednich, było to wspólne przedsięwzięcie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.   Tym razem do realizacji projektu zgłosiło się 20 kilkuo [...]

>> Biotechnologia - piękna czy bestia?

             Podczas XI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pracownicy i studenci Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowali 12 pokazów oraz warsztatów, które odbyły się w edycji wrocławskiej oraz terenowej.        Uczestnicy pokazu „Drożdżowy matriks, czyli jak uz [...]

>> Stowarzyszenie MENSA na DFN

W sobotę 21. września Stowarzyszenie Mensa Polska prezentowało w „Parku Wiedzy” łamigłówki i zagadki logiczne. Stoisko cieszyło się przez cały czas dużą popularnością - jeszcze przed oficjalnym otwarciem odwiedzali nas zainteresowani zagadkami przedstawiciele organizatorów oraz pozostali uczestnicy festiwalu, a od godz. 11:00 nasz namiot oblegały dzieci i młodzież [...]

>> XI Dolnośląski Festiwal Nauki na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

XI Dolnośląski Festiwal Nauki na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Tegoroczną wrocławską edycję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na WGGG podzieliliśmy na trzy bloki tematyczne prezentowane podczas kolejnych dni. W poniedziałek rozpoczęliśmy problematyką najszerszą – historią i stanem obecnym Układu Słonecznego oraz perspektywami eksploatacji jego surowców mineralnych, nazajutrz przedstawiliśmy dzieje i obecny stan górnictwa, zaś impr [...]

>> Humanistyka na Politechnice

Humanistyka na Politechnice Politechnika Wrocławska jest uczelnią techniczną – to fakt oczywisty. Nie wynika z tego jednak, byśmy nie interesowali się sprawami ducha. Świadczy o tym najlepiej pasaż „Wokół człowieka” przygotowany przez Studium Nauk Humanistycznych. Mimo iż tematyka tego cyklu była nietypowa dla Politechniki (a może właśnie dzięki temu) na wykładach i dyskusjach zjawiło się [...]

>> Festiwalowe spotkania w regionie

Festiwalowe spotkania w regionie „Człowiek lubiący się kształcić nigdy nie jest bezczynny” Montesquieu Celem tegorocznej imprezy podobnie jak poprzednimi laty było przedstawienie oferty kulturalnej doktorantów, studentów, a przede wszystkim bezpośrednie spotkania, rozmowy i dyskusje młodzieży, lokalnej społeczności z pracownikami naukowymi i studentami Wyższych Uczelni Wrocławia. Proponowana po [...]

>> Wrocławskie autobusy

Wrocławskie autobusy Długoletnia tradycję ma na Festiwalu cykl poświecony komunikacji zbiorowej. Grupa pracowników Zakładu Logistyki i Systemów Transportowych Wydziału Mechanicznego systematycznie przygotowuje całodzienną sesję dotyczącą wybranego zagadnienia z dziedziny transportu. W tym roku była to komunikacja miejska. W ramach tego cyklu zaprezentowano następujące tematy: „Autob [...]

>> Teatr "DZIESIĄTKA"

Teatr  DZIESIĄTKA Tradycyjnym uczestnikiem Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej jest uczniowski teatr z X Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Prowadzony przez państwa Grażynę i Stanisława Melskich rokrocznie wzbogaca program Festiwalu na Politechnice przygotowanym specjalnie przedstawieniem teatralnym. Tego roku był to spektakl „Wenecja, Wenecja” według Carla Goldoniego. Powt&o [...]

>> WSOWL podczas XI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

WSOWL podczas XI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki W ramach panelu  „Żołnierz XXI wieku” Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu zaprezentowała pięć wystaw tematycznych. Pierwsza zatytułowana – „Maszyny pola walki”, obejmowała pokaz praktyczny uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Dodatkowo, zwiedzający wystawę mogli uczestniczyć w wykładach nt.: Klasyfikacja uzbrojenia i sprzętu woskowego, Sprzęt [...]

>> Akademia Muzyczna na DFN

Akademia Muzyczna na DFN Tradycyjnie jak w latach ubiegłych Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu była jednym z organizatorów Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. W tym roku po raz pierwszy obok imprez wpisanych w edycję stacjonarną, uczelnia także włączyła się w imprezy regionalne (Legnica). Zgodnie z zaleceniami Rady Programowej Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Akademia Muzyczna nie tworzyła zbyt [...]

>> Festiwal w ZOO

Festiwal w ZOO W ramach tegorocznej edycji Festiwalu Nauki, we Wrocławskim Zoo - w obszernej sali restauracji "Letniej" - odbyła się prelekcja dyrektora Zoo Radosława Ratajszczaka pt.: "Rola ogrodów zoologicznych w ratowaniu zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt".   Słuchacze dowidzieli się, ze Wrocławskie Zoo, w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Ogrod&oacut [...]

>> Uniwersytet Trzeciego Wieku na DFN

Festiwalowe święto nauki w Uniwersytecie Trzeciego Wieku trwało jeden dzień. Był to dzień „po brzegi” wypełniony różnymi imprezami. Od wykładów poprzez pokazy, zajęcia ruchowe, wystawę fotograficzną, filmy, degustację, aż po wspólny śpiew.   Tematy wykładów wzbogacone multimedialnymi prezentacjami skupiały się wokół aktywności intelektua [...]

>> SWPS na Dolnośląskim Festiwalu Nauki

22-23 września 2008 r. Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu gościnnie wziął udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Wykładowcy uczelni zaprezentowali wykłady i warsztaty, które miały na celu zainteresowanie nauką szerokie grono odbiorców. Spotkania cieszyły się z dużym zainteresowaniem.   Wśród prelegentów można wymienić [...]

>> Ścieżkami zdrowia

Edycja stacjonarna XI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odbyła się na Akademii Medycznej w dniach 19.09 do 24.09.2008. Obejmowała 108 imprez, które odbywały się zarówno w kompleksie „starej” Akademii Medycznej we Wrocławiu, jak i w nowo wybudowanych salach Centrum Kliniczno-Dydaktycznego AM przy ulicy Borowskiej, a także w położonych bardziej kameralnie budynkach przy [...]

>> EWST na Dolnośląskim Festiwalu Nauki

EWST na Dolnośląskim Festiwalu Nauki Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST) jest pierwszą tego typu akredytowaną niepubliczną, międzywyznaniową, teologiczną uczelnią zawodową, prowadzącą studia pierwszego stopnia (licencjackie). W dniu 19.10.2006 została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych z liczbą porządkową ,,186” i cyfrowym identyfikatorem uczelni nadanym w syste [...]

>> Jerzy Grotowski w zbliżeniach

Jerzy Grotowski w zbliżeniach W ramach XI DFN odbyła sie w Ossolineum wystawa pt. „Jerzy Grotowski w zbliżeniach”. Wystawa prezentowała wybrane fragmenty prywatnego archiwum Jerzego Grotowskiego, reżysera, teoretyka teatru, pedagoga, które przekazał Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich w 2008 r. prof. Kazimierz Grotowski, brat artysty. Przygotowano 5 gablot, w których znalazły się oryginalne [...]

>> Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN 20 września Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN zorganizowało kolejną imprezę w ramach XI edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, w którym mięliśmy przyjemność wziąć udział. Tego dnia na odwiedzających czekało wiele atrakcji. Całość stała pod hasłem Wpływ edukacji na styl życia i zdrowie człowieka. Już od godziny 12:00 wszystkie dzieci mogły skorzystać z warsztatów, któ [...]

>> Alliance Francaise na DFN

Po raz pierwszy w tym roku na DFN uczestniczył ośrodek Alliance Francaise.   W ramach imprez przeprowadzono sześć lekcji pokazowych z języka francuskiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Na lekcjach zaprezentowano najnowsze narzędzie dydaktyczne jakim jest Tablica Interaktywna. Dzięki niej, w prosty i ciekawy sposób, można przedstawić na zajęciach uc [...]

>> "Szczęśliwego '68"

 Szczęśliwego  68 22 września w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki odbyły się w Teatrze Polskim we Wrocławiu Czynne Poniedziałki, na których czytana była sztuka Jarosława Kamińskiego „Szczęsliwego’68”.  Sztuka ta zajęła pierwsze miejsce w ogłoszonym przez Teatr Polski w ubiegłym roku konkursie na tekst dramatyczny dotyczący wydarzeń roku 1968. Było to pierwsze publiczne czyta [...]

>> Teatralne spotkania XI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki

Jak co roku imprezy PWST, w ramach XI edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, włączyły się w nurt naukowo-artystycznego przedsięwzięcia środowiska akademickiego Wrocławia i regionu. Adresowane były do szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży i dorosłych. Popularnonaukowy charakter programu festiwalowego wrocławskiej PWST służył kształtowaniu zainteresowania tematyką teatralną ora [...]

>> W drodze do gwiazd

W drodze do gwiazd W ramach edycji stacjonarnej XI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w dniach 19-20.09.2008 r. odbyły się imprezy przygotowane przez Instytut Astronomiczny UWr. Program, tradycyjnie już przygotowany i realizowany przez niemal wszystkich pracowników Instytutu Astronomicznego, skierowany był do całych rodzin. W każdym dniu Festiwalu można było przyjść do Instytutu już przed południem i cieka [...]

>> Odcienie świata ciszy - spotkanie z Głuchymi na DFN

Odcienie świata ciszy - spotkanie z Głuchymi na DFN Panel imprez  „Odcienie świata ciszy”, który odbył się 20.09.2008 r. na Uniwersytecie Wrocławskim był wielkim, a nawet można powiedzieć, historycznym wydarzeniem dla tych, którzy na nim byli. Historycznym, bowiem ten Festiwal był pierwszym takim w dziejach Wrocławia, na którym omawiano tak ważne sprawy związane z Polskim Językiem Głuchych i ich Kulturą [...]

>> Magiczny Bajkobus Fizyki

Magiczny Bajkobus Fizyki 19-20 września 2008 Magiczny bajkobus fizyki był jedną z imprez Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Składał się z kilku spektakli, które odbywały się na placu przy Kościele św. Elżbiety, oraz na placu przy skrzyżowaniu ulicy Szewskiej i Wita Stwosza we Wrocławiu. Były one adresowane do szerokiej publiczności ale w szczególności dzieci. Po raz pierwszy również mogliśmy [...]

>> Imprezy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu na XI DFN

Imprezy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu na XI DFN Po raz jedenasty na Dolnośląskim Festiwalu Nauki zainteresowani mogli wziąć udział w imprezach przygotowanych przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej. W ciągu trwania Festiwalu przeprowadzono 28 imprez dla ponad 800 widzów. Prelekcje, wystawy, wykłady oraz warsztaty odwiedzali przede wszystkim uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjaliści główn [...]

>> Kalejdoskop Matematyczny

Kalejdoskop Matematyczny  Dolnośląski Festiwal Nauki to wykłady, pokazy, prezentacje, liczne warsztaty, ale i konkursy z nagrodami. W ramach XI DFN po raz siódmy został zorganizowany Maraton Matematyczny przygotowany przez Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku bieżącym ściągnął on rekordowa liczbę trzech i pół tysiąca! uczestników. Brali oni udział w eliminacjach odbywaj [...]

>> Muzyczny recykling ciszy

Muzyczny recykling ciszy Dnia 23 września br. w sali im. J Czekanowskiego (Uniwersytet Wrocławski, Katedra Antropologii, ul. Kuźnicza 35) w godzinach od 9:00 do 10:30 odbyła się impreza zorganizowana w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki zatytułowana Odcienie świata ciszy: Muzyczny recykling ciszy. Funkcję ciszy (pauzy) w muzyce jako jej nieodłącznego elementu, zgromadzonej w liczbie ok. 60 osób public [...]

>> Jalla. Na afrykańskim szlaku.

Jalla. Na afrykańskim szlaku.   W ramach XI edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki dnia 19 września br. w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich odbył się cykl imprez zatytułowany Jalla. Na afrykańskim szlaku.             W podróż z Polski do Ghany zabrało nas Prywatne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio we Wrocławiu. Bogata [...]

>> Zakończyła się wrocławska edycja DFN

Dobiegła końca wrocławska edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Po raz jedenasty spotkaliśmy się na wykładach, prezentacjach, pokazach i dyskusjach dotyczących wielu zagadnień współczesnej nauki. Podczas sześciu dni odbyło się przeszło siedemset imprez, kolejne sto czeka na nas w edycji regionalnej.             Jak co roku, wi [...]

>> Jedyny na świecie „Przedsiębiorczy Krasnal”

Jedyny na świecie „Przedsiębiorczy Krasnal” Miejsce: Wrocław, Park Hanki Sawickiej Organizator: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Gospodarczego Gra plenerowa „Przedsiębiorczy Krasnal” W dniach 20 - 21 września w ramach XI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki i Parku Wiedzy zapraszamy do wzięcia udziału w grze plenerowej pod nazwą "Przedsiębiorczy Krasnal". Zasady i regulamin gry zostały opracowane przez spe [...]

>> Park Wiedzy - Nowe technologie PTK Centertel i Telekomunikacji Polskiej

Na czas Parku Wiedzy (20-21 IX. 2008, pl. Teatralny, Park Staromiejski za Teatrem Lalek) przygotowano wiele atrakcji nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla ich opiekunów. Dzięki trzem stoiskom przygotowanym przez TP S.A. żaden rodzic nie będzie się nudzić. W jednym z namiotów otwarta zostanie darmowa kawiarenka internetowa, w innym zbudowany zostanie dom przyszłości, [...]

>> Warsztaty i debaty w Dolnośląskiej Szkole Wyższej

DSW na Dolnośląskim Festiwalu Nauki   Już po raz drugi w organizacji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki uczestniczy Dolnośląska Szkoła Wyższa – jedyna na Dolnym Śląsku akademicka uczelnia niepubliczna. W ramach wydarzeń festiwalowych DSW przygotowała: wykłady, warsztaty, prezentacje oraz debaty publiczne.    W programie DSW tradycyjnie już znalazła się debata publ [...]

>> VII Maraton Matematyczny

W związku ze zmianami w Programie XI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pragniemy poinformować Państwa, iż VII Maraton Matematyczny odbędzie się w dniach: 2008-09-18: 08:00 - 14:00 2008-09-19: 08:00 - 14:00 2008-09-20: 08:00 - 10:00 Wydłużony zostanie natomiast sam Finał zaplanowany na 20 września. Rozpocznie się on o godzinie 10:00 a zakończy po godzinie 24:00. Za zmiany serdecznie prz [...]

>> Dzień języka i kultury Głuchych

           W związku z olbrzymim zainteresowaniem wydarzeniami panelu Odcienie świata ciszy działająca przy Studenckim Kole Naukowym Językoznawców UWr sekcja języka migowego zdecydowała się rozszerzyć ofertę imprez o jeden dodatkowy dzień – Dzień języka i kultury Głuchych.         &n [...]

>> Spotkanie informacyjne w Multicentrum

Dolnośląski Festiwal Nauki coraz bliżej. Ruszyły już punkty informacyjne, w których można zapoznać się z programem Festiwalu oraz dowiedzieć się, co warto zobaczyć. W dniach 6 i 13 września o godz. 11:00 zapraszamy do Multicentrum przy ul. Powstańców Śląskich 210. W ramach zajęć odbędą się tam spotkania uzupełnione o prezentacje multimedialną oraz pokaz slajdów dotycząc [...]

>> DFN artystycznie

                 Już za niecałe trzy tygodnie po raz jedenasty wyruszymy w podróż po świecie nauki. Podczas tej wyprawy warto, choć na chwilę, zatrzymać się w królestwie sztuki, bo i propozycji z tej dziedziny w tym roku nie zabraknie.          &nb [...]

>> Goście na DFN

Z własnymi wykładami na Dolnośląskim Festiwalu Nauki gościnnie wystąpi w tym roku Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. Szkoła powstała w 1996 roku w Warszawie, w 2004 roku utworzono Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu, obecnie na trzech uczelniach (we Wrocławiu, Warszawie i w Sopocie) kształci 12 tysięcy studentów. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej j [...]

>> Biblioteka Uniwersytecka na XI DFN

W czasie XI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki Biblioteka Uniwersytecka przygotowała poniższy cykl imprez. Biblioteka Cyfrowa źródłem wiedzy współczesnego człowieka i niezbędnym elementem nowoczesnego e-learningu – technologie Web 2.0 Podczas wykładu zostaną zaprezentowane interaktywne narzędzia (technologie Web 2.0), z których użytkownik biblioteki cyfrowej moż [...]

>> Nagradzani i wyróżniani za pracę dla Miasta i mieszkańców Legnicy

Nagradzani i wyróżniani za pracę dla Miasta i mieszkańców Legnicy 18 czerwca na uroczystej sesji Rady Miejskiej Legnicy, która odbyła się w Sali Teatru Modrzejewskiej, została specjalnie uhonorowana grupa osób o szczególnych zasługach w pracy dla miasta i legniczan. Zgodnie z Uchwałą RM nr XXII/204/08 z dnia 31 marca 2008 r. odznakę „Zasłużonego dla Legnicy” otrzymała prof. dr hab. inż. Kazimiera A. WILK. Laureatka jest a [...]

>> Nagroda Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola

Nagroda Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola W dniu 15 listopada 2007 roku odbyła się uroczystość, na której Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola nagrodziło prof. Kazimierę Wilk za integrację środowiska naukowego w przedsięwzięciu, jakim jest Dolnośląski Festiwal Nauki.   Wystąpienie prof. Kazimiery Wilk: Magnificencjo, Panie Rektorze i Przewodniczący Kolegium Rektorów, Magnificencje, Dostojni G [...]

Aktualności

Relacje ze szkół

Nadszedł czas zakończenia 10. jubileuszowego DFN oraz podsumowań. W tym roku po raz drugi Festiwal Nauki odbywał się na terenie wybranych szkół. >>

GAZETKA XI DFN

Na Tropach Wiedzy XI DFN
Na Tropach Wiedzy

Losowa impreza

Poznajemy historię i zabytki Ziębic

prowadzi:
Przewodnicy miejscy

tematyka:
Piękna Ziemia Ząbkowicka ...

 

Copyright © 2002-2009 Dolnośląski Festiwal Nauki

Pl. Solny 12, 50-061 Wrocław, tel. 071/ 343 37 02, fax 071/ 323 08 29, e-mail: festiwal@uni.wroc.pl